INFORMARE

Atenţie!!!  În data de 14.06.2024, începând cu ora 12:00, se vor debloca programările pentru semestrul II al anului 2024

Vă informăm că în Monitorul Oficial al României, partea I, nr. 50 din 18.01.2018 a fost publicată Legea nr. 14/2018 privind aprobarea Ordonanței de  Urgență a Guvernului nr 33/2016 pentru modificarea și completarea unor acte normative privind actele de stare civilă și actele de identitate ale cetățenilor români.

              În referire la dispoziţiile art. 41 alin. (51) din Legea nr. 119/1996 cu privire la actele de stare civilă, republicată, modificată și completată prin Legea nr.14/2018, precizăm că „transcrierea certificatelor /extraselor de stare civilă /extraselor multilingve ale actelor de stare civilă privind cetăţenii care au redobândit sau cărora li s-a acordat cetățenia română în temeiul art.10 și art.11 din Legea nr.21/1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare, și care nu au avut niciodată domiciliul în România se face în termen de 60 de zile de la depunerea cererii, după cum urmează:

a) cu aprobarea primarilor sectoarelor municipiului Bucureşti şi cu avizul prealabil al șefilor serviciilor publice comunitare locale de evidență a persoanelor ale sectoarelor municipiului București;
b) cu aprobarea primarilor municipiilor reşedinţă de judeţ şi cu avizul prealabil al serviciilor publice comunitare judeţene de evidenţă a persoanelor;

Documentele necesare:

• cererea tip (se primeşte la ghişeu – Primăria municipiului Suceava – Direcţia Municipală de Evidenţă a Persoanelor – Serviciul Stare Civilă) – se va depune personal de titulari sau reprezentanții legali ai acestora, în termen de 90 de zile de la data depunerii jurământului de credință față de România.;
• declaraţie pe propria răspundere a titularului de act sau a reprezentantului legal, dată în faţa ofiţerului de stare civilă din care să rezulte că  nu a mai solicitat transcrierea/înscrierea certificatului;
• certificatul de naştere al titularului (original şi trei copii xerox);
• traducere legalizată a certificatului de naştere al titularului (dacă este cazul) – original şi trei copii xerox;
• certificatul de redobândire a cetăţeniei române al titularului (original şi trei copii xerox);
• act de identitate (original + traducere legalizată) şi paşaport valabil (original + copie xerox);
• declaraţie notarială dată de către ambii soţi, în cazul căsătoriilor încheiate după data de 1.10.2011, din care să rezulte regimul matrimonial aplicabil căsătoriei;
• alte documente (în funcţie de situaţie – certificat de căsătorie, documente ce fac dovada schimbării de nume);

DOSARELE DE TRANSCRIERE NU SE DEPUN LA SEDIUL DIRECŢIEI JUDEŢENE DE EVIDENŢĂ A PERSOANELOR SUCEAVA.

Pentru minori cererea de transcriere poate fi depusă de către unul dintre părinți sau după caz, de reprezentantul lor legal, iar cei care au împlinit vârsta de 14 ani pot solicita și personal.
 
Cerere transcriere căsătorie nume propriu .doc
Cerere transcriere naştere nume propriu .doc
Declaraţie transcriere căsătorie .doc
Declaraţie transcriere naştere .doc
Inchide