ÎNREGISTRAREA DECESULUI

 

Actul de deces se întocmeşte la Serviciul Public Comunitar Local de Evidenţă a Persoanelor sau la primăria unităţii administrativ, în a cărei rază teritorială s-a produs decesul, pe baza declaraţiei verbale făcute de către membrii familiei decedatului, iar în lipsa acestora de către a) medicul sau alt cadru din unitatea sanitară unde s-a produs decesul; b) orice persoană care are cunoștință despre deces.
Declararea decesului se face în termen de 3 zile de la data încetării din viaţă a persoanei.
Când decesul se datorează unei sinucideri, unui accident sau altor cauze violente, precum şi în cazul găsirii unui cadavru, pentru întocmirea Actului de deces este necesară și o dovadă eliberată de poliție sau parchet din care să rezulte că una din aceste  autorități a fost sesizată despre deces.
În acest caz termenul de declarare a decesului se calculează de la data eliberării Certificatului medical constatator a decesului.
 
ACTE NECESARE ÎNREGISTRĂRII DECESULUI:
 
a)    certificatul medical constatator al decesului, întocmit şi semnat de medicul sau cadrul mediu sanitar care a făcut constatarea în care trebuie consemnată cauza decesului ; 
b)    actul de identitate al celui decedat (în original şi copie); 
c)      livretul militar sau adeverinţa de recrutare, după caz, pentru persoanele supuse obligaţiilor militare; 
d)   certificatul de naştere, căsătorie al decedatului (în original şi copie); 
e)    actul de identitate al declarantului (în original şi copie).
 
În cazul în care declarantul decesului nu poate prezenta certificatele de stare civilă şi/sau actul de identitate al persoanei decedate, acesta declară în scris, motivul neprezentării acestora, precum şi datele de stare civilă ale decedatului.
Inchide