REGULAMENT

cu privire la programarea on-line în vederea transcrierii certificatelor/extraselor de stare civilă/extraselor multilingve ale actelor de stare civilă privind cetăţenii care au redobândit sau cărora li s-a acordat cetăţenia română în temeiul art.10 şi 11 din Legea nr.21/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi care  nu au avut niciodată domiciliul în România

Art. 1 Programarea pentru depunerea cererilor în vederea transcrierii certificatelor/extraselor de stare civilă/extraselor multilingve ale actelor de stare civilă privind cetăţenii care au redobândit sau cărora li s-a acordat cetăţenia română în temeiul art.10 şi 11 din Legea nr.21/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi care  nu au avut niciodată domiciliul în România se face on-line, pe pagina de internet a Primăriei municipiului Suceava – secţiunea Programare transcriere acte.
Art. 2 La Direcţia Municipală de Evidenţă a Persoanelor Suceava – Serviciul stare civilă se poate solicita transcrierea certificatelor/extraselor de stare civilă/extraselor multilingve ale actelor de stare civilă, indiferent de instituţia la care persoanele au depus dosarul de acordare/redobândire a cetăţeniei române sau cea care a eliberat Certificatul de Cetăţenie.
Art. 3 Inainte de programare, persoana interesată se asigură că îndeplineşte condiţiile prevăzute la art.41 alin.5^1 din Legea nr.119/1996 cu privire la actele de stare civilă, modificată şi completată prin Legea nr.14/2018 şi că deţine toate actele necesare transcrierii prevăzute de lege şi menţionate  în lista documentelor necesare transcrierii certificatelor/extraselor de stare civilă, publicată pe pagina de internet menţionată la art.1.
Art. 4 Programarea pentru depunerea cererilor de transcriere se poate face începând cu ora 12 a zilei  de 15, din ultima lună din fiecare semestru. Programarea se va face pentru zilele de luni, marţi şi miercuri ale fiecărei săptămâni din semestru.
Art. 5 Data programării şi ora sunt alocate automat de către sistem în ordinea înregistrării. Administratorul aplicației își rezervă dreptul de a anula programările frauduloase.
Art. 6 Programul de primire a documentaţiilor este de luni până miercuri, în intervalul orar 8-14.
Art. 7 Programarea este alocată pentru transcrierea certificatelor/extraselor de stare civilă ale unei singure persoane, respectiv certificatul/extrasul de naștere și, după caz, certificatul/extrasul de căsătorie. Programarea este alocată și pentru transcrierea certificatelor/extraselor de naștere privind copiii minori, dacă se face dovada dobândirii/redobândirii de către aceștia a cetățeniei române, în conformitate cu prevederile Legii nr.21/1991 a cetățeniei române, republicată, cu modificările și completările ulterioare.
Art. 8 În cazul în care la data efectuării programării online ambii soți au dobândit/redobândit cetățenia română pentru transcrierea certificatelor de stare civilă ale acestora este necesară efectuarea a două programări online, din care prima programare va fi alocată atât pentru transcrierea certificatului/extrasului de naștere al soțului/soției cât și a certificatului/extrasului de căsătorie, iar după caz, transcrierea certificatelor/extraselor de naștere privind copiii minori.
Art. 9 Programarea este gratuită şi netransmisibilă şi este valabilă NUMAI dacă solicitantul a primit confimarea pe emailul de pe care a făcut programarea, care conţine data şi ora programării.
Art.10 Nu se primesc cererile cu documentaţie incompletă.
Art.11 Numărul maxim de programări pe zi este de 10. În cazul în care programarea on-line se efectuează pentru o zi lucrătoare care ulterior este stabilită ca fiind nelucrătoare prin act normativ, cererea se depune în următoarea zi lucrătoare, în acelaşi interval orar comunicat prin confirmarea programării iniţiale.
Art.12 Prin continuarea procedurii de programare on-line solicitanţii sunt de acord cu prelucrarea datelor personale, în conformitate cu prevederile Regulamentului (UE) 679/2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce privește datele cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date
Art.13 Prezentul Regulament se aduce la cunoştinţă publică prin afişare la sediul instituţiei, precum şi pe  pagina de internet.
Art.14 Cu data intrării în vigoare a prezentului Regulament îşi încetează efectele Regulamentul aprobat prin Dispoziţia nr.1133/12.03.2018, cu modificările și completările ulterioare.

 

 

Calendarul cu programarile pentru transcriere acte

Inchide