Administrația locală la zi

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI SUCEAVA anunţă publicul despre intenţia de adoptare a Proiectului de hotărâre cu privire la Plan urbanistic zonal și regulament de urbanism aferent, solicitat de S.C. GRAZIE MILLE S.R.L. si S.C. TASA INVEST IMOBILIARE S.R.L.

Anunt

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI SUCEAVA anunţă publicul despre elaborarea Planului Urbanistic Zonal și a Regulamentului de urbanism aferent, pentru „P.U.Z. cu regulament aferent pentru obiectivul de investitii PARCARE zona strazii Stefan Tomsa”

Anunt

REZULTATUL INFORMĂRII ȘI CONSULTĂRII PUBLICULUI în etapa elaborarii propunerilor PUZ și a Regulamentului de urbanism aferent pentru construire ansamblu rezidențial de clădiri cu regim mare de înălțime cu funcțiuni mixte: locuințe colective, spații comerciale, spații pentru alimentație publică, spații pentru prestări servicii, spații pentru birouri, locuri de parcare subterane, sistematizare verticală, împrejmuire, racorduri/branșamente pe teren proprietate privată

Anunt

S-au emis următoarele decizii de impunere

Anunt

Primăria municipiului Suceava organizează examen de promovare în gradul profesional imediat superior celui deţinut pentru funcţionarii publici de execuţie care îndeplinesc cumulativ, dispozițiile art.479 alin.(1) lit.a), lit.c) și lit.d) din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare

Anunt

Adresă clarificare situație fiscală

Anunt

Ofertă de vânzare teren situat în extravilanul Municipiului Suceava și lista preemptorilor.

Anunt

ANUNŢ începere proces de recrutare şi selecţie pentru 7 (șapte) poziţii de membru în Consiliul de Administraţie al S.C. Transport Public Local S.A. Suceava.

Anunt

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI SUCEAVA, ANUNŢĂ Intenţia de adoptare al Proiectului de hotărâre cu privire la Planul Urbanistic Zonal și Regulamentul de urbanism aferent, solicitat de MANDACHI INDUSTRY S.R.L.

Anunt

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI SUCEAVA ANUNŢĂ Intenţia de adoptare a Proiectului de hotărâre cu privire la Planul Urbanistic Zonal și Regulamentul de urbanism aferent, solicitat de SC GROUP RBN S.R.L.

Anunt

Inchide