Administrația locală la zi

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI SUCEAVA anunţă publicul interesat despre intenţia de elaborare a PUZ cu Regulament de urbanism aferent pentru construirea unei clădiri cu spații comerciale, spații pentru birouri, locuri de parcare, sistematizare verticală, racorduri/bransamente, pe teren proprietate privată în suprafață de 1191 mp, identic cu parcela cadastrală nr.43571

Anunt

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI SUCEAVA anunţă publicul despre elaborarea Planului Urbanistic Zonal și a Regulamentului de urbanism aferent pentru construire clădire cu spații de birouri și spații de locuit, amenajare locuri de parcare, sistematizare verticală, spații verzi amenajate și racorduri/branșamente la rețelele de utilități tehnico-edilitare, pe teren proprietate privată în suprafață de 440 mp,

Anunt

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI SUCEAVA anunţă publicul despre „P.U.Z. cu Regulament de urbanism aferent, in baza unui aviz de oportunitate pentru construirea ansamblu rezidential cu cladiri de locuit colective, spatii comerciale, spatii pentru alimentatie publica, spatii pentru prestari servicii, locuri de parcare, sistematizare verticala, racorduri/bransamente”, pe teren in suprafata de 4000mp

Anunt

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI SUCEAVA anunţă publicul interesat despre intenţia de elaborare a PUZ cu Regulament de urbanism aferent pentru construirea unui bloc de locuințe și funcțiuni complementare locuirii (comerț, prestări servicii) locuri de parcare, sistematizare verticală, spații verzi amenajate, racorduri/branșamente, pe teren proprietate privată în suprafață de 2234 mp, identic cu parcela cadastrală nr.49580, situat în intravilanul municipiului Suceava pe Calea Unirii, nr. 35, beneficiar S.C. K TEAM S.R.L.

Anunt

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI SUCEAVA anunță intenţia de adoptare a Proiectului de hotărâre cu privire la Planul Urbanistic Zonal și Regulamentul de urbanism aferent, solicitat de MELIJONS S.R.L

Anunt

Anunţ colectiv pentru comunicarea prin publicitate a actelor administrative fiscale – somaţii

Anunt

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI SUCEAVA anunţă publicul interesat despre intenţia de elaborare a PUZ pentru construire cartier rezidențial cu blocuri de locuințe colective cu regim mare de înăltime și funcțiuni complementare locuirii, pe teren proprietate privată în suprafață totală de 18365 mp, pe Traian Vuia, f.n.

Anunt

Anunț colectiv pentru comunicarea prin publicitate a somațiilor pentru amenzi contravenționale, somații necomunicate emise până la data de 15.07.2022

Anunt

Anunț colectiv pentru comunicarea prin publicitate a înștiințărilor de poprire - amenzi contravenționale

Anunt

Primăria Municipiului Suceava a emis Decizia de impunere pentru stabilirea impozitelor/taxelor datorate de persoanele fizice

Anunt

Primăria Municipiului Suceava organizează examen de promovare în clasă, în baza dispozițiilor art. 618 alin.(23), art. 477, art. 480 precum și ale art. 481 din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și cumpletările ulterioare, pentru un funcţionar public numit în funcție publice din clasa III, respectiv pentru un referent, clasa III, gradul profesional superior din cadrul Serviciului urmărire și executare silită - Direcția Buget, Contabilitate și Fiscalitate.

Concurs

Municipiul Suceava organizează concurs de recrutare pentru ocuparea unei funcţii publice de execuție vacante de consilier, clasa I, gradul profesional superior la Serviciul investiții – Direcția generală tehnică și de investiții din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Suceava.

Concurs

Municipiul Suceava organizează concurs pentru ocuparea următoarelor posturi vacante, cu normă întreagă, din cadrul Compartimentului de medicină școlară generală – Direcția de Asistență Socială.

Concurs

Municipiul Suceava organizează concurs pentru ocuparea a două posturi de medic specialist dentist, confirmat în specialitatea stomatologie generală, din cadrul Compartimentului de medicină școlară dentară – Direcția de Asistență Socială.

Concurs

Municipiul Suceava organizează concurs de recrutare pentru ocuparea unei funcţii publice de execuție vacante de consilier, clasa I, gradul profesional superior din cadrul Serviciului administrare străzi și sistematizare rutieră - Direcția generală tehnică și de investiții.

Concurs

Municipiul Suceava organizează concurs de recrutare pentru ocuparea unei funcţii publice de execuție vacante de consilier, clasa I, gradul profesional superior la Compartimentul strategii urbane și gestionare documentații de urbanism – Arhitect șef din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Suceava.

Concurs

Municipiul Suceava organizează concurs de recrutare pentru ocuparea unui post contractual vacant de consilier gradul II la Biroul relații publice și administrativ - Direcția de Asistență Socială.

Concurs

Municipiul Suceava organizează concurs de recrutare pentru ocuparea a 6 posturi contractuale vacante la Direcția de Asistență Socială, Serviciul programe sociale, sănătate, educație - Compartimentul de medicină școlară generală.

Concurs

Municipiul Suceava organizează concurs de recrutare, cu respectarea condițiilor generale prevăzute de art.465 alin.(1) din O.U.G nr.57/2019 privind Codul administrativ,

Concurs

Municipiul Suceava organizează concurs de recrutare pentru ocuparea a 4 posturi contractuale vacante la Direcția de Ecologizare din cadrul aparatului de specialitate al Primarului municipiului Suceava.

Concurs

Inchide