Administrația locală la zi

Primăria municipiului Suceava anunţă publicul despre elaborarea Planului Urbanistic Zonal și a Regulamentului de urbanism pentru construire cartier rezidențial pe teren proprietate privată în suprafață totală de 18365 mp, situat în intravilanul municipiului Suceava pe str. Traian Vuia f.n., inițiatori S.C. UCASY AWA SRL și S.C. RICCI&JACK HOMES S.R.L.

Anunt

Anunț colectiv pentru comunicarea prin publicitate a actelor administrative fiscale – somații pentru persoane fizice.

Anunt

Cereri acordare despăgubiri expropriere terenuri pentru drum de legătură Aeroport

Anunt

Anunt public privind decizia etapei de incadrare autostrada Pașcani - Suceava

Anunt

Anunţ cu privire la emiterea actelor administrative-fiscale

Anunt

Ofertă de vânzare teren situat în extravilanul Municipiului Suceava - tarlaua "Țărincă"

Anunt

Ofertă de vânzare teren situat în extravilanul Municipiului Suceava - tarlaua "La cimitir"

Anunt

Primăria municipiului Suceava anunţă publicul interesat despre intenţia de elaborare PUZ pentru construire clădire cu regim mare de înălțime cu spații de locuit, spații comerciale, spații prestări servicii, spații pentru birouri, locuri de parcare subterane și supraterane, sistematizare verticală, racorduri/branșamente, inițiator S.C. DAILY MOTORS S.R.L.

Anunt

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI SUCEAVA anunţă publicul interesat despre intenţia de elaborare a P.U.Z. pe teren proprietate privată în suprafață de 819 mp, C.F. 47761 identic cu parcela cadastrală notată cu numărul 47761, situat în intravilanul municipiului Suceava, str. Plevnei, nr. 2, inițiator HRITCU GHEORGHITA.

Anunt

Anunţ colectiv pentru comunicarea prin publicitate a actelor administrative fiscale - somații

Anunt

Primăria Municipiului Suceava organizează în data de 2 februarie 2023, examenul de promovare în grad profesional imediat superior

Concurs

Municipiul Suceava organizează concurs de recrutare pentru ocuparea postului contractual vacant de muncitor necalificat treapta I, pe perioadă nedeterminată, în cadrul Biroului gestionare câini fără stăpân la Direcția de Ecologizare.

Concurs

Municipiul Suceava organizează concurs de recrutare pentru ocuparea postului contractual vacant de îngrijitor, pe perioadă nedeterminată, 8 ore/zi – 40 ore / săptămână în cadrul Biroului control alimente de origine animală și igienă la Direcția Administrația Piețelor.

Concurs

Primăria Municipiului Suceava organizează la data de 17 ianuarie 2023, conform actelor normative în vigoare, examenul de promovare în grad profesional imediat superior a angajatului contractual din cadrul Direcției Administrația Piețelor.

Concurs

Primăria municipiului Suceava organizează examen de promovare în gradul profesional imediat superior celui deţinut pentru funcţionarii publici de execuţie.

Concurs

Primaria municipiului Suceava organizeaza la data de 5 decembrie 2022 examen de promovare in gradul profesional II al functiilor de inspector de specialitate

Concurs

Municipiul Suceava organizează concurs de recrutare pentru ocuparea unui post contractual unic vacant de electrician treapta I

Concurs

Primăria Municipiului Suceava organizează, conform actelor normative în vigoare, examenul de promovare în grad profesional imediat superior a angajaților contractuali din cadrul DAP, DGDP și DAS care îndeplinesc condițiile de participare la examenul de promovare.

Concurs

În conformitate cu prevederile Ordinului Ministerului Sănătății nr.869/2015, cu completările și modificările ulterioare, MUNICIPIUL SUCEAVA (tel. 0230-212696, interior 252), cu sediul în mun. Suceava, B-dul 1 Mai nr.5A, județul Suceava, organizează concurs pentru ocuparea a 2 posturi de medic specialist dentist, confirmat în specialitatea stomatologie generală, din cadrul Compartimentului de medicină școlară dentară – Direcția de Asistență Socială.

Concurs

Municipiul Suceava organizează concurs de recrutare pentru ocuparea unei funcţii publice de execuție vacante de consilier, clasa I, gradul profesional superior la Serviciul investiții – Direcția generală tehnică și de investiții din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Suceava.

Concurs

Inchide