Administrația locală la zi

ANUNŢ începere proces de recrutare şi selecţie pentru 7 (șapte) poziţii de membru în Consiliul de Administraţie al S.C. Transport Public Local S.A. Suceava.

Anunt

Ofertă de vânzare teren situat în extravilanul Municipiului Suceava și lista preemptorilor.

Anunt

Propunere nouă PUZ pentru construire complex de locuițe colective, spații comerciale, spații prestări servicii, locuri de parcare, spațiu de joacă pentru copii, sistematizare verticală, racorduri/branșamente inițiat de S.C. Coloseum Expres SRL pe strada Cuza Vodă.

Anunt

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI SUCEAVA anunţă publicul interesat despre intenţia de elaborare a Planului Urbanistic Zonal cu Regulament de urbanism aferent, inițiat de MUNICIPIUL SUCEAVA pentru parcare supraterană etajată, parcare supraterană la nivelul solului și grădiniță.

Anunt

Adrese clarificare situație fiscală

Anunt

Erată - acordarea titlului de "Cetățean de onoare" al Municipiului Suceava domnului profesor universitar doctor inginer Valentin Popa

Anunt

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI SUCEAVA anunţă publicul interesat despre intenţia de elaborare a construirea PUZ pentru construire cladire cu spatii de birouri si spatii de locuit, amenajare locuri de parcare, sistematizare verticala, spatii verzi amenajate, si racorduri/bransamente la retelele de utilitati tehnico-edilitare pe teren proprietate privată în suprafață totală de 440 mp, identic cu parcela cadastrala nr.55181, situat in intravilanul municipiului, pe str. Mărășești, initiator S.C. PYAM INVESTMENTS SRL.

Anunt

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI SUCEAVA anunță publicul despre intenția și propunerile documentației de urbanism Plan Urbanistic de Detaliu pentru obiectivul de investiție Sediu Judecătorie Suceava

Anunt

Raportul informării și consultării publicului

Anunt

Raportul informării și consultării publicului

Anunt

Inchide