Administrația locală la zi

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI SUCEAVA anunţă publicul interesat despre intenţia de elaborare a Planului Urbanistic Zonal și Regulament de urbanism aferent, pentru „Elaborare Plan Urbanistic Zonal in baza unui aviz de oportunitate pentru construire unui spatiu comercializare piese auto, spalatorie auto, service auto, imprejmuire, sistematizare verticala, locuri de parcare si racorduri/bransamente la retelele de utilitati tehnico edilitare”, pe str. Cuza Voda, inițiator Aniculaesii Razvan

Anunt

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI SUCEAVA anunţă publicul interesat despre intenţia de elaborare a Planului Urbanistic Zonal și Regulament de urbanism aferent, pentru „Elaborare Plan Urbanistic Zonal in baza unui aviz de oportunitate pentru construire cartier de locuinte colective cu regim mic de inaltime, sistematizare verticala, locuri de parcare, spatii verzi amenajate, loc de joaca pentru copii, racorduri/bransamente” situat în intravilanul municipiului Suceava pe str. Aleea Dumbravii, inițiator Gontaru Nicolai.

Anunt

Comunicat de presa - privind inchiderea proiectului Basarabia saluta Bucovina

Anunt | Stire

Ofertă de vânzare teren situat în extravilanul Municipiului Suceava și lista preemptorilor.

Anunt

Anunț de participare la licitație publică, concesiune

Anunt

Ofertă de vânzare teren situat în extravilanul Municipiului Suceava și lista preemptorilor.

Anunt

Municipiul Suceava anunță publicul asupra dezbaterii publice privind propunerea de elaborare a Planului de calitate a aerului pentru municipiul Suceava.

Anunt | Stire

Anunț colectiv pentru comunicarea prin publicitate a somațiilor emise pentru terți popriți conform sentințelor judecătorești de menținere a popririi.

Anunt

Municipiul Suceava anunță Finalizarea proiectului “Unitate de învățământ pentru preșcolari în zona centrală a municipiului Suceava"

Anunt | Stire

Ofertă de vânzare teren situat în extravilanul Municipiului Suceava și lista preemptorilor.

Anunt

În conformitate cu prevederile Ordinului Ministerului Sănătății nr.869/2015, cu completările și modificările ulterioare, MUNICIPIUL SUCEAVA (tel. 0230-212696, interior 252), cu sediul în mun. Suceava, B-dul 1 Mai nr.5A, județul Suceava, organizează concurs pentru ocuparea a 2 posturi de medic specialist dentist, confirmat în specialitatea stomatologie generală, din cadrul Compartimentului de medicină școlară dentară – Direcția de Asistență Socială.

Concurs

Municipiul Suceava organizează concurs de recrutare pentru ocuparea unei funcţii publice de execuție vacante de consilier, clasa I, gradul profesional superior la Serviciul investiții – Direcția generală tehnică și de investiții din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Suceava.

Concurs

Primăria Municipiului Suceava organizează examen de promovare în clasă, în baza dispozițiilor art. 618 alin.(23), art. 477, art. 480 precum și ale art. 481 din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și cumpletările ulterioare, pentru un funcţionar public numit în funcție publice din clasa III, respectiv pentru un referent, clasa III, gradul profesional superior din cadrul Serviciului urmărire și executare silită - Direcția Buget, Contabilitate și Fiscalitate.

Concurs

Municipiul Suceava organizează concurs pentru ocuparea următoarelor posturi vacante, cu normă întreagă, din cadrul Compartimentului de medicină școlară generală – Direcția de Asistență Socială.

Concurs

Municipiul Suceava organizează concurs pentru ocuparea a două posturi de medic specialist dentist, confirmat în specialitatea stomatologie generală, din cadrul Compartimentului de medicină școlară dentară – Direcția de Asistență Socială.

Concurs

Municipiul Suceava organizează concurs de recrutare pentru ocuparea unei funcţii publice de execuție vacante de consilier, clasa I, gradul profesional superior din cadrul Serviciului administrare străzi și sistematizare rutieră - Direcția generală tehnică și de investiții.

Concurs

Municipiul Suceava organizează concurs de recrutare pentru ocuparea unei funcţii publice de execuție vacante de consilier, clasa I, gradul profesional superior la Compartimentul strategii urbane și gestionare documentații de urbanism – Arhitect șef din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Suceava.

Concurs

Municipiul Suceava organizează concurs de recrutare pentru ocuparea unui post contractual vacant de consilier gradul II la Biroul relații publice și administrativ - Direcția de Asistență Socială.

Concurs

Municipiul Suceava organizează concurs de recrutare pentru ocuparea a 6 posturi contractuale vacante la Direcția de Asistență Socială, Serviciul programe sociale, sănătate, educație - Compartimentul de medicină școlară generală.

Concurs

Municipiul Suceava organizează concurs de recrutare, cu respectarea condițiilor generale prevăzute de art.465 alin.(1) din O.U.G nr.57/2019 privind Codul administrativ,

Concurs

Inchide