Servicii electronice

Primăria Municipiul Suceava oferă cetățenilor posibiliatea de a accesa serviciile municipale online, prin intermediul portalului nostru web.

Administrația locală la zi

Dispoziție privind convocarea ședinței ordinare a Consiliului Local al municipiului Suceava în data de 28 martie 2024, ora 14:00

Anunt | Stire

Dispoziție privind convocarea ședinței ordinare a Consiliului Local al municipiului Suceava în data de 29 februarie 2024, ora 14:00

Anunt | Stire

Dispoziție privind convocarea ședinței ordinare a Consiliului Local al municipiului Suceava în data de 31 ianuarie 2024, ora 14:00

Anunt | Stire

Program Patinoar

Stire

Dispoziție privind convocarea şedinţei ordinare a Consiliului Local al municipiului Suceava, în data de 23 noiembrie 2023, ora 14:00.

Dispozitie | Stire

Dispoziție privind convocarea şedinţei ordinare a Consiliului Local al municipiului Suceava, în data de 26 octombrie 2023, ora 14:00.

Anunt | Stire

Dispoziție privind convocarea şedinţei ordinare a Consiliului Local al municipiului Suceava, în data de 28 septembrie 2023, ora 14:00.

Dispozitie | Stire

Anunt cu privire la afișarea Tabelului cu proprietarii expropriați

Anunt | Stire

Dispoziție privind convocarea şedinţei ordinare a Consiliului Local al municipiului Suceava, în data de 31 august 2023, ora 14:00.

Stire

Dispoziție privind exproprierea unui număr de 59 imobile - garaje proprietate privată situate pe coridorul de expropriere aferent obiectivului de investiții ”Parcare supraterană etajată pe strada Ștefan Tomșa”

Dispozitie | Stire

Primăria municipiului Suceava anunță deschiderea procedurii de transparență decizională a procesului de elaborare a Proiectului de hotărâre privind aprobarea documentației de urbanism Plan urbanistic zonal și Regulament de urbanism aferent, pentru construire HOTEL pe teren proprietate privată, inițiator POLARIS CAFE S.R.L.

Anunt

Primăria municipiului Suceava anunță deschiderea procedurii de transparență decizională a procesului de elaborare a Proiectului de hotărâre privind aprobarea documentației de urbanism Plan Urbanistic Zonal cu Regulament de Urbanism aferent pentru construire clădire de birouri pe teren proprietate privată, inițiatori Marcu Andrei Lucian, Marcu Simona Adriana, Cojocariu Ilie și Cojocariu Veronica.

Anunt

Primăria municipiului Suceava anunţă deschiderea procedurii de transparenţă decizională a procesului de elaborare a Proiectului de hotărâre privind aprobarea documentației de urbanism Plan urbanistic zonal și Regulament de urbanism aferent, pentru construire ansamblu rezidențial de clădiri cu regim mare de înălțime cu funcțiuni mixte, pe teren proprietate privată, solicitant NIVA DEVELOPMENT S.R.L.

Anunt

Rezultatul informării și consultării publicului în etapa elaborării propunerilor PUZ cu Regulament de urbanism aferent, pentru construirea unui bloc de locuințe și funcțiuni complementare locuirii (comerț, prestări servicii) locuri de parcare, sistematizare verticală, spații verzi amenajate, racorduri/branșamente, pe teren proprietate privată.

Anunt

Rezultatul informării și consultării publicului în etapa elaborării propunerilor PUZ cu Regulament de urbanism aferent, pentru construire clădire de birouri cu destinația de spații comerciale și prestări servicii, locuri de parcare, racorduri/branșamente, pe teren proprietate privată.

Anunt

ANUNŢ DE PARTICIPARE LA LICITAŢIE PUBLICĂ - ÎNCHIRIERE

Anunt

REZULTATUL INFORMĂRII ȘI CONSULTĂRII PUBLICULUI în etapa elaborării propunerilor Plan urbanistic zonal și Regulament de urbanism, construire ansamblu rezidențial de clădiri cu regim mare de înălțime cu funcțiuni mixte, inițiator: NIVA DEVELOPMENT S.R.L.

Anunt

Primăria Municipiului Suceava informează publicul interesat cu privire la aprobarea prin Hotărârea Consiliului Local nr. 98 din 289.03.2024 a Planului de calitate a aerului în Municipiul Suceava, pentru particule în suspensie PM10, în perioada 2023-2027

Anunt

MUNICIPIULUI SUCEAVA prin Direcția de Fonduri Europene din mun.Suceava, str. Bulevardul 1 Mai, nr.5A, județul Suceava anunță publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul Obținerea autorizației de construire pentru proiectul „Pădure urbană-Dealul Mănăstirii” propus a fi amplasat în mun.Suceava, str. Ecaterina Teodoroiu, nr.16, jud. Suceava.

Anunt

MUNICIPIUL SUCEAVA, cu sediul în municipiul Suceava, B-dul 1 Mai, nr. 5A, județul Suceava, anunță publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către Agenția pentru Protecția Mediului Suceava în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul ˮConstruire Aquapark în cadrul Complexului Sportiv din municipiul Suceava”

Anunt

Primăria municipiului Suceava organizează examen de promovare în grad profesional imediat superior a angajatului contractual din cadrul Direcției Administrația Piețelor – Serviciul investiții, reparații și administrativ

Concurs

Primăria municipiului Suceava organizează examen de promovare în gradul profesional imediat superior celui deţinut pentru funcţionarii publici de execuţie.

Concurs

Municipiul Suceava organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a postului unic - funcție contractuală de execuție vacantă de mecanic utilaje, treapta II, la Serviciul Administrare cimitire - Compartimentul administrare ”Cimitir Pacea” din cadrul Direcției Generale a Domeniului Public.

Concurs

Municipiul Suceava organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a două posturi unice - funcții contractuale de execuție vacante la Serviciul Spații verzi, Compartimentul Spații verzi - Direcția Generală a Domeniului Public.

Concurs

Municipiul Suceava, cu sediul în Bdul 1 Mai nr.5A, organizează concurs de recrutare pentru ocuparea a 2 posturi unice – funcții contractuale de execuție vacante la Direcția Generală a Domeniului Public din cadrul aparatului de specialitate al Primarului municipiului Suceava, pe perioadă nedeterminată

Concurs

Municipiul Suceava, cu sediul în Bdul 1 Mai nr.5A, organizează concurs de recrutare pentru ocuparea postului unic – funcție contractuală de execuție vacantă de expert local pe problemele romilor

Concurs

Primăria Municipiului Suceava organizează în data de 21 august 2023, conform actelor normative în vigoare, examenul de promovare în grad profesional

Concurs

Municipiul Suceava organizează concurs de recrutare pentru ocuparea unui post contractual unic vacant de Inspector de specialitate, gradul I, la Serviciul Administrativ – Compartimentul administrare sediu, Direcția Generală a Domeniului Public.

Concurs

Primăria Municipiului Suceava vă informează că, începând cu data de 15.05.2023, se suspendă ocuparea prin concurs sau examen a posturilor vacante sau temporar vacante.

Anunt | Concurs

Primăria municipiului Suceava organizează examen de promovare în gradul profesional imediat superior celui deţinut pentru funcţionarii publici de execuţie care îndeplinesc condițiile.

Concurs

Inchide