Servicii electronice

Primăria Municipiul Suceava oferă cetățenilor posibiliatea de a accesa serviciile municipale online, prin intermediul portalului nostru web.

Administrația locală la zi

Achizitie de mijloace de transport public-autobuze electrice 12 m deal, Brasov, Iasi, Sibiu, Slatina, Suceava, cod SMIS 127865

Anunt | Stire

Dispoziție privind convocarea şedinţei ordinare a Consiliului Local al municipiului Suceava, în data de 18 mai 2023, ora 14:00.

Dispozitie | Stire

Primăria Municipiului Suceava anunță ședința de Comisie Tehnică de Amenajarea Teritoriului și Urbanism

Anunt | Stire

Dispoziție privind convocarea şedinţei ordinare a Consiliului Local al municipiului Suceava, în data de 27 aprilie 2023, ora 14:00.

Dispozitie | Stire

DISPOZIŢIE privind convocarea şedinţei ordinare a Consiliului Local al municipiului Suceava, în data de 30 MARTIE 2023, ora 14.00

Dispozitie | Stire

Primăria Municipiului Suceava anunță ședința de Comisie Tehnică de Amenajarea Teritoriului și Urbanism

Anunt | Stire

Dispoziție privind convocarea şedinţei ordinare a Consiliului Local al municipiului Suceava, în data de 23 februarie 2023, ora 14.00.

Dispozitie | Stire

Dispoziție privind convocarea şedinţei ordinare a Consiliului Local al municipiului Suceava, în data de 26 ianuarie 2023, ora 14.00.

Dispozitie | Stire

Notificare intenție expropriere persoane neidentificate

Anunt | Stire

Dispoziție privind convocarea şedinţei ordinare a Consiliului Local al municipiului Suceava, în data de 15 decembrie 2022, ora 14.00.

Dispozitie | Stire

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI SUCEAVA anunţă publicul despre elaborarea PUZ și a Regulamentului de urbanism aferent in baza unui aviz de oportunitate, pentru construirea unui bloc de locuințe,pe teren proprietate privată în suprafață de 2234 mp, identic cu parcela cadastrală nr.49580, situat în intravilanul municipiului Suceava pe Calea Unirii, nr. 35, beneficiar K TEAM S.R.L.

Anunt

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI SUCEAVA anunţă publicul despre elaborarea PUZ și a Regulamentului de urbanism aferent in baza unui aviz de oportunitate pentru construire sediu firmă. pe teren proprietate privată în suprafață de 3677 mp, identic cu parcela cadastrală nr. 57650, situat în intravilanul municipiului Suceava pe str. Mitocului, inițiator NETCOM ACTIV S.R.L.

Anunt

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI SUCEAVA anunţă publicul despre elaborare PLAN URBANISTIC ZONAL în baza unui aviz de oportunitate, pentru construire magazin PENNY, pe teren proprietate privată în suprafață totală de 5790 mp, identic cu parcelele cadastrale nr. 58009 (5352mp) si nr. 58006 (438mp), situat în intravilanul municipiului Suceava pe str. Gheorghe Doja, nr. 142, inițiator Blanari Vasile.

Anunt

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI SUCEAVA anunţă publicul interesat despre intenţia de elaborare Plan Urbanistic Zonal cu Regulament de urbanism aferent pentru construire hale cu destinația sediu firmă, birouri, garaj și servicii auto, inițiator ROYAL CONSTRUCT BUCOVINA S.R.L.

Anunt

Elaborare PUZ si Regulament de urbanism aferent, in baza unui aviz de oportunitate pentru construirea unui bloc de locuinte colective cu regim mic de inaltime, cu spatii comerciale si prestari servicii, sistematizare verticala, locuri de parcare, loc de joaca, imprejmuire si racorduri/bransamente, pe teren proprietate privată în suprafață de 1484 mp, C.F. 57920

Anunt

Achizitie de mijloace de transport public-autobuze electrice 12 m deal, Brasov, Iasi, Sibiu, Slatina, Suceava, cod SMIS 127865

Anunt | Stire

ANUNŢ DE PARTICIPARE LA LICITAŢIE PUBLICĂ - ÎNCHIRIERE

Anunt

Ofertă de vânzare teren situat în extravilanul Municipiului Suceava - tarlaua ”Țărincă”

Anunt

Primăria Municipiului Suceava vă informează că, începând cu data de 15.05.2023, se suspendă ocuparea prin concurs sau examen a posturilor vacante sau temporar vacante.

Anunt | Concurs

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI SUCEAVA anunţă publicul despre elaborarea Planului Urbanistic Zonal și a Regulamentului de urbanism aferent pentru construire ccămin de bătrâni, pe teren proprietate privată în suprafață de 17303 mp, situat în intravilanul municipiului pe str. Cuza Vodă nr. 15, inițiator Fundația umanitară ”CĂMINUL DE BĂTRÂNI SFÂNTUL IOAN CEL NOU” Suceava.

Anunt

Primăria Municipiului Suceava vă informează că, începând cu data de 15.05.2023, se suspendă ocuparea prin concurs sau examen a posturilor vacante sau temporar vacante.

Anunt | Concurs

Primăria municipiului Suceava organizează examen de promovare în gradul profesional imediat superior celui deţinut pentru funcţionarii publici de execuţie care îndeplinesc condițiile.

Concurs

Primăria Municipiului Suceava organizează concurs de recrutare

Concurs

Municipiul Suceava organizează concurs de recrutare pentru ocuparea unor posturi contractuale vacante, pe perioadă nedeterminată, la Direcția Administrația Piețelor.

Concurs

Municipiul Suceava organizează concurs de recrutare pentru ocuparea unui post contractual vacant de inspector de specialitate, gradul IA, pe perioadă nedeterminată, la Serviciul Spații verzi – Compartimentul Spații verzi din cadrul Direcției Generale a Domeniului Public.

Concurs

Municipiul Suceava organizează concurs de recrutare pentru ocuparea postului contractual vacant de consilier gradul II, pe perioadă nedeterminată, în cadrul Serviciul Protecție socială la Direcția de Asistență Socială.

Concurs

Municipiul Suceava organizează concurs de recrutare pentru ocupare posturi contractuale vacante, pe perioadă nedeterminată, în cadrul Direcției Generale a Domeniului Public.

Concurs

Primăria Municipiului Suceava organizează concurs de promovare pentru ocuparea unei funcții publice de conducere vacante de șef serviciu la Serviciul dispecerat-supraveghere video din cadrul Poliției Locale Suceava.

Concurs

Primăria municipiului Suceava organizează în data de 08.05.2023 examen de promovare, la expirarea perioadei de debut, în funcția de asistent medical, pentru titularii posturilor de asistent medical debutant din cadrul Compartimentului de medicină școlară generală, Serviciul programe sociale, sănătate, educație – Direcția de Asistență Socială.

Concurs

Municipiul Suceava organizează concurs de recrutare pentru ocuparea postului contractual vacant de electrician treapta I, pe perioadă nedeterminată, la Serviciul administrativ – Direcția contencios administrativ, juridică și administrativă.

Concurs

Inchide