Servicii electronice

Primăria Municipiul Suceava oferă cetățenilor posibiliatea de a accesa serviciile municipale online, prin intermediul portalului nostru web.

Administrația locală la zi

Dispoziție privind convocarea ședinței ordinare a Consiliului Local al municipiului Suceava în data de 28 iunie 2024, ora 09:00

Anunt | Stire

DISPOZIŢIE privind convocarea de îndată a şedinţei extraordinare a Consiliului Local al municipiului Suceava, în data de 18 iunie 2024

Anunt | Stire

DISPOZIŢIE privind convocarea de îndată a şedinţei extraordinare a Consiliului Local al municipiului Suceava, în data de 6 iunie 2024

Anunt | Stire

Dispoziție privind convocarea ședinței ordinare a Consiliului Local al municipiului Suceava în data de 31 mai 2024, ora 10:00

Dispozitie | Stire

DISPOZIŢIE privind convocarea de îndată a şedinţei extraordinare a Consiliului Local al municipiului Suceava, în data de 17 mai 2024

Dispozitie | Stire

Dispoziție privind convocarea ședinței ordinare a Consiliului Local al municipiului Suceava în data de 25 aprilie 2024, ora 14:00

Dispozitie | Stire

Dispoziție privind convocarea ședinței ordinare a Consiliului Local al municipiului Suceava în data de 28 martie 2024, ora 14:00

Anunt | Stire

Dispoziție privind convocarea ședinței ordinare a Consiliului Local al municipiului Suceava în data de 29 februarie 2024, ora 14:00

Anunt | Stire

Dispoziție privind convocarea ședinței ordinare a Consiliului Local al municipiului Suceava în data de 31 ianuarie 2024, ora 14:00

Anunt | Stire

Program Patinoar

Stire

Dispoziție privind convocarea ședinței ordinare a Consiliului Local al municipiului Suceava în data de 28 iunie 2024, ora 09:00

Anunt | Stire

DISPOZIŢIE privind convocarea de îndată a şedinţei extraordinare a Consiliului Local al municipiului Suceava, în data de 18 iunie 2024

Anunt | Stire

DISPOZIŢIE privind convocarea de îndată a şedinţei extraordinare a Consiliului Local al municipiului Suceava, în data de 6 iunie 2024

Anunt | Stire

Primăria municipiului Suceava anunţă publicul despre elaborare Plan Urbanistic Zonal cu Regulament de urbanism aferent pentru Facultatea de Medicină și Științe Biologice din cadrul Universității „Ștefan cel Mare” Suceava, pe teren proprietate a Statului Roman – domeniul public, în suprafață de 1440mp, situat în intravilanul municipiului Suceava pe b-dul 1 Decembrie 1918 nr. 21, inițiator UNIVERSITATEA “ȘTEFAN CEL MARE” Suceava.

Anunt

Primăria municipiului Suceava anunţă publicul despre elaborare Plan Urbanistic Zonal cu Regulament de urbanism aferent pentru construire Centru socio-medical destinat îngrijirilor paleative geriatrice și de urgență, pe teren proprietate privată și teren proprietatea Municipiului Suceava în suprafață totală de 21004 mp, situat în intravilanul municipiului Suceava pe b-dul 1 Decembrie 1918, f.n., inițiator POLARIS CAFE S.R.L.

Anunt

Primăria municipiului Suceava anunţă publicul interesat despre intenţia de elaborare PUZ cu Regulament de urbanism aferent pentru construirea unei locuințe colective, pe teren proprietate privată în suprafață de 1663 mp, situat în intravilanul municipiului Suceava pe str. Parcului, nr. 1, inițiator ERICADA S.R.L.

Anunt

Anunț colectiv pentru comunicarea prin publicitate a somațiilor pentru amenzi contravenționale

Anunt

Anunț colectiv pentru comunicarea prin publicitate a înștiințărilor de poprire - amenzi contravenționale.

Anunt

Primăria municipiului Suceava anunţă deschiderea procedurii de transparenţă decizională a procesului de elaborare a Proiectului de hotărâre privind aprobarea documentației de urbanism Plan Urbanistic Zonal și Regulament de urbanism aferent, pentru construirea unui bloc de locuințe și funcțiuni complementare locuirii, pe teren proprietate privată, iniţiator K TEAM S.R.L..

Anunt

Primăria municipiului Suceava anunță deschiderea procedurii de transparență decizională a procesului de elaborare a Proiectului de hotărâre privind aprobarea documentației de urbanism Plan urbanistic zonal și Regulament de urbanism aferent, pentru construire HOTEL pe teren proprietate privată, inițiator POLARIS CAFE S.R.L.

Anunt

Primăria municipiului Suceava organizează la data de 4 iulie 2024 examen de promovare în gradul profesional II al funcției de inspector de specialitate, la expirarea perioadei de debut, pentru titularul postului de inspector de specialitate debutant din cadrul Direcției Generale a Domeniului Public, Serviciul Spații verzi – Compartimentul Spații verzi.

Concurs

Primăria Municipiului Suceava publică anunț privind organizarea concursului de recrutare pentru ocuparea a două funcții publice de execuție vacante din cadrul Direcției Poliția Locală Suceava

Concurs

Primăria Municipiului Suceava publică anunț privind organizarea concursului de promovare pentru ocuparea unei funcții publice de conducere vacante din cadrul Direcției Poliția Locală Suceava

Concurs

Primăria municipiului Suceava organizează în data de 27 mai 2024 examen de promovare în treaptă profesională imediat superioară a angajatului contractual din cadrul Direcției Generale a Domeniului Public.

Concurs

Primăria municipiului Suceava organizează în data de 27 mai 2024 examen de promovare în grad profesional pentru funcţionarii publici de execuţie care îndeplinesc cumulativ condițiile de participare.

Concurs

Primăria municipiului Suceava organizează examen de promovare în grad profesional imediat superior a angajatului contractual din cadrul Direcției Administrația Piețelor – Serviciul investiții, reparații și administrativ

Concurs

Primăria municipiului Suceava organizează examen de promovare în gradul profesional imediat superior celui deţinut pentru funcţionarii publici de execuţie.

Concurs

Municipiul Suceava organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a postului unic - funcție contractuală de execuție vacantă de mecanic utilaje, treapta II, la Serviciul Administrare cimitire - Compartimentul administrare ”Cimitir Pacea” din cadrul Direcției Generale a Domeniului Public.

Concurs

Municipiul Suceava organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a două posturi unice - funcții contractuale de execuție vacante la Serviciul Spații verzi, Compartimentul Spații verzi - Direcția Generală a Domeniului Public.

Concurs

Municipiul Suceava, cu sediul în Bdul 1 Mai nr.5A, organizează concurs de recrutare pentru ocuparea a 2 posturi unice – funcții contractuale de execuție vacante la Direcția Generală a Domeniului Public din cadrul aparatului de specialitate al Primarului municipiului Suceava, pe perioadă nedeterminată

Concurs

Inchide