LIVRETUL  DE FAMILIE


ACTE NECESARE
 
- certificat căsătorie, sau după caz certificate de naştere mamă / tată, original şi copie xerox;
- acte identitate soţi sau mamă/tată, după caz, original şi copie xerox;
- certificate de naştere copil/copii, oroginal şi copie xerox;
- sentinţa de desfacere căsătorie, definitivă şi irevocabilă şi copie xerox, dacă este cazul;
- certificat deces soţ / soţie original şi copie xerox, dacă este cazul;
- documente care să ateste modificarea relaţiilor de autoritate parentală, plasament familial sau încredinţare, după caz şi copie xerox;
- procură specială, copie act identitate mandatar şi copie xerox, dacă este cazul.
ANEXA 24 - SESIZARE PENTRU DESCHIDEREA PROCEDURII SUCCESORALE
 
Succesiunea se deschide la primăria ultimul domiciliu al defunctului.
 
Declarantul trebuie să cunoască numele, prenumele şi adresa tuturor moştenitorilor, precum şi bunurile care aparţin defunctului (conţinutul masei succesorale).
 
ACTE NECESARE
 
- Certificat deces şi copie xerox;
- Act identitate declarant (moştenitor direct) şi copie xerox;
- Testament şi copie xerox (dacă este cazul);
 
În cazul în care titularul nu se poate prezenta
-  Procură specială;
-  Copie act identitate mandatar.
Inchide