Administrația locală la zi

Ofertă de vânzare teren situat în extravilanul Municipiului Suceava

Anunt

Ofertă de vânzare teren situat în extravilanul Municipiului Suceava și lista preemptorilor.

Anunt

Proiect de hotărâre pentru modificarea HCL nr.66/2008

Anunt | Stire

Anunț colectiv pentru comunicarea prin publicitate

Anunt

Anunț colectiv pentru comunicarea prin publicitate

Anunt

Primăria municipiului Suceava anunţă publicul interesat despre intenţia de elaborare a Planului Urbanistic Zonal pentru construire cartier rezidențial cu blocuri de locuințe colective, pe teren proprietate privată în suprafață totală de 8851 mp.

Anunt

Anunț de participare la licitație publică, închiriere - șase spații comerciale aparținând domeniului public al Municipiului Suceava și terenul aferent acestora.

Anunt

Anunț de participare la licitație publică, închiriere - Pășunea Dealul Mănăstirii, Pășunea Vălcănești.

Anunt

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI SUCEAVA anunţă publicul despre elaborarea Planului Urbanistic Zonal pentru Parcare supraterană etajată, parcare supraterană la nivelul solului și grădiniță, pe străzile Mesteacănului, Duzilor și b-dul Corneliu Coposu, pe teren proprietatea municipiului Suceava, situat în intravilanul municipiului Suceava, inițiator MUNICIPIUL SUCEAVA.

Anunt

ANUNT Finalizare proiect APLICAT - Administrație Publică Locală Informatizată, Calitativă și Accesibilă Tuturor la Suceava

Anunt

Municipiul Suceava organizează concurs de recrutare, pentru ocuparea a două funcţii publice de execuție, respectiv consilier, clasa I, gradul profesional superior din cadrul Serviciului investiții - Direcția generală tehnică și de investiții și consilier, clasa I, gradul profesional debutant din cadrul Serviciului proiecte europene și strategii de dezvoltare – Direcția proiecte europene, turism, cultură și transport.

Concurs

Municipiul Suceava organizează concurs de recrutare pentru ocuparea a 16 posturi contractuale vacante la Direcţia Generală a Domeniului Public.

Concurs

Municipiul Suceava, cu sediul în Bdul 1 Mai nr.5A, organizează concurs de recrutare pentru ocuparea a 4 posturi contractuale de conducere vacante din cadrul Direcţiei Generale a Domeniului Public

Concurs

Municipiul Suceava, cu sediul în Bdul 1 Mai nr.5A, organizează concurs de promovare pentru ocuparea a 2 posturi contractuale de conducere vacante, în cadrul Direcţiei de Ecologizare si a Direcţiei de Asistență Socială.

Concurs

Primăria municipiului Suceava organizează examen de promovare în gradul profesional imediat superior celui deţinut pentru funcţionarii publici de execuţie care îndeplinesc cumulativ, dispozițiile art.479 alin.(1) lit.a), lit.c) și lit.d) din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare.

Concurs

Municipiul Suceava, cu sediul în B-dul 1 Mai nr.5A, organizează concurs de recrutare pentru ocuparea a 3 posturi contractuale vacante la Direcția de Ecologizare.

Concurs

Municipiul Suceava organizează concurs de recrutare, cu respectarea condițiilor generale prevăzute de art.465 alin.(1) din O.U.G nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, pentru ocuparea a două funcţii publice de execuție vacante la Serviciul proiecte europene și strategii de dezvoltare,

Concurs

Municipiul Suceava organizează concurs de recrutare în data de 31.03.2022 pentru ocuparea a 5 posturi contractuale vacante la Biroul gestionare activități parcări auto – Serviciul parcări auto cu autotaxare din cadrul Direcţiei Administrația Piețelor.

Concurs

Municipiul Suceava organizează concurs de recrutare pentru ocuparea a 3 posturi contractuale vacante de îngrijitor la Biroul Complexul Comercial ”Bazar” din cadrul Direcţiei Administrația Piețelor.

Concurs

Anunț public privind concursul de proiecte de management organizat pentru Teatrul Municipal „Matei Vişniec” Suceava

Concurs

Inchide