PIERDEREA, FURTUL, DISTRUGEREA SAU DETERIORAREA ACTULUI DE IDENTITATE DEŢINUT ANTERIOR

Documente necesare

a) cererea pentru eliberarea actului de identitate (se eliberează gratuit la ghişeu);
b) actul de identitate anterior numai în cazul deteriorării  şi cartea de alegător, după caz;
c) certificatul de naştere (original şi copie xerox);
d) certificatul de căsătorie, în cazul persoanelor căsătorite sau al soţului supravieţuitor (original şi copie xerox);
e) certificatul/hotărârea judecătorească de divorţ definitivă /irevocabilă, după caz (original şi copie xerox); dacă cetăţeanul nu poate prezenta certificatul/hotărârea judecătorească de divorţ, dovada statutului civil şi, după caz, a numelui se poate face cu certificatul de naştere sau de căsătorie cu menţiuni pe care solicitantul le are la data depunerii cererii; în cazul modificărilor intervenite în străinătate cu privire la datele de stare civilă, solicitantul prezintă certificatul de naştere sau de căsătorie cu menţiunile aplicate care să dovedească statutul civil şi numele pe care le are la data depunerii cererii;
f) documentul cu care se face dovada adresei de domiciliu (original şi copie xerox);
g) dovada eliberată de unitatea de poliţie unde a fost reclamat furtul;
h) un document oficial cu fotografie de dată recentă- permis de conducere, original şi copie, sau paşaport, original şi copia filei cu imaginea şi datele solicitantului;
i) chitanţa de 7 lei reprezentând contravaloarea cărţii de identitate achitată la  Primăria mun.Suceava – etaj I sau on-line pe www.ghişeul.ro caz în care se va lista şi anexa dovada plăţii.
     
NOTĂ: Când locuinţa nu aparţine solicitantului, este obligatorie prezenţa proprietarului pentru a-şi da consimţământul de primire în spaţiu. Acesta se va legitima cu actul de identitate.

           În situaţia în care titularul spaţiului de locuit nu se poate prezenta la Serviciul de Evidenţă a Persoanelor, declaraţia de primire în spaţiu poate fi dată cu cel mult 90 de zile înainte de data depunerii cererii pentru eliberarea actului de identitate la notarul public din ţară ori în faţa poliţistului din structurile teritoriale ale Poliţiei Române şi, cu cel mult 6 luni înainte de această dată la misiunea diplomatică sau oficiul consular de carieră al României din străinătate ori la autorităţile străine competente. În acest ultim caz, declaraţia de primire în spaţiu va fi prezentată tradusă şi legalizată potrivit normelor legale în vigoare.

Inchide