ELIBERAREA ACTULUI DE IDENTITATE LA SCHIMBAREA DOMICILIULUI DIN STRĂINĂTATE ÎN ROMÂNIA

Documente necesare

a) cererea pentru eliberarea actului de identitate ca urmare a schimbării domiciliului din străinătate în România (se eliberează gratuit la ghişeu);
b) paşaportul românesc valabil sau expirat, cu menționarea statutului de domiciliu, în original și copia filei conținând date personale, sau certificatul de cetăţenie română original şi copie; în situaţia în care solicitantul nu poate prezenta pașaportul românesc în care este înscris domiciliul în străinătate ori certificatul de cetățenie română, întrucât l-a pierdut sau i-a fost furat, personalul S.P.C.L.E.P. efectuează verificări în R.N.E.P.S. și după caz, solicită Direcţiei Generale de Paşapoarte  efectuarea de verificări pentru a se stabili dacă este sau nu cetățean român, precum și informații cu privire la data ți țara în care acesta și-a stabilit domiciliul;
c) actul de identitate şi/sau paşaportul, eliberate de autorităţile străine (original şi copie xerox);
d) certificatul de naştere românesc (original şi copie xerox);
e) certificatul de căsătorie românesc, în cazul persoanelor căsătorite sau al soţului supravieţuitor, (original şi copie xerox);
f) certificatul/hotărârea judecătorească de divorţ definitivă/irevocabilă, după caz (original şi copie xerox); dacă cetățeanul nu poate prezenta certificatul/hotărârea judecătorească de divorţ, dovada statutului civil și, după caz, a numelui se poate face cu certificatul de naștere sau de căsătorie cu mențiuni pe care solicitantul le are la data depunerii cererii; în cazul modificărilor intervenite în străinătate cu privire la datele de stare civilă, solicitantul prezintă   certificatul de naștere sau de căsătorie cu mențiunile aplicate care să dovedească statutul civil și numele pe care le are la data depunerii cererii;
g) certificatele de naştere româneşti ale copiilor cu vârsta de până la 14 ani, care își schimbă domiciliul împreună cu solicitantul actului de identitate (originale şi copii xerox);
h) documentul cu care se face dovada adresei de domiciliu (original şi copie xerox);
i) chitanţa de 7 lei reprezentând contravaloarea cărţii de identitate achitată la Primăria mun. Suceava – etaj I sau online pe www.ghiseul.ro, caz în care se va lista și anexa dovada plății;
          Solicitanţii a căror naştere sau căsătorie nu a fost înregistrată în registrele de stare civilă române vor solicita, înainte de a depune cererea pentru eliberarea actului de identitate, transcrierea/înscrierea certificatelor de stare civilă obţinute în străinătate atât pentru ei, cât şi pentru copiii minori. În situaţia în care numai unul dintre părinţi îşi schimbă domiciliul din străinătate în România, împreună cu copiii minori, este necesară prezentarea copiei, tradusă și legalizată, a hotărârii judecătoreşti definitive/irevocabile prin care copiii au fost încredinţaţi părintelui care îşi schimbă domiciliul în România sau consimțământul celuilalt părinte, dat în fața personalului consular de la misiunile diplomatice sau oficiile consulare ale României din străinătate competente. În acest ultim caz, declarația privind consimțământul va fi prezentată tradusă și legalizată potrivit normelor în vogoare;
 

 NOTĂ: Când locuinţa nu aparţine solicitantului, este obligatorie prezenţa proprietarului pentru a-şi da consimţământul de primire în spaţiu. Acesta se va legitima cu actul de identitate.

        În situaţia în care titularul spațiului de locuit nu se poate prezenta la Serviciul de Evidenţă a Persoanelor, declaraţia de primire în spaţiu poate fi dată cu cel mult 90 de zile înainte de data depunerii cererii pentru eliberarea actului de identitate la notarul public din țară ori în fața polițistului din structurile teritoriale ale Poliției Române și, cu cel mult 6 luni înainte de această dată la misiunea diplomatică sau oficiul consular de carieră al României din străinătate ori la autoritățile străine competente. În acest ultim caz, declarația de primire în spațiu va fi prezentată tradusă și legalizată potrivit normelor legale în vigoare.

Inchide