Primăria Municipiului Suceava anunță instituirea taxei speciale pentru promovarea turismului, aprobată prin HCL. nr. 15 din 26 ianuarie 2023.
    Conform HCL. nr. 15 din 26 ianuarie 2023, începând cu data de 01.04.2023 se instituie pe raza administrativ teritorială a Municipiului Suceava taxa specială pentru promovarea turismului. Se stabilește prin aplicarea cotei de 3% la valoarea tarifelor de cazare, exclusiv T.V.A, pentru fiecare zi de cazare.
    Plătitorii taxe speciale:
    Plătitorii taxei speciale pentru promovarea turistică sunt persoanele care beneficiază de servicii de cazare în unitățile specializate situate pe raza Municipiului Suceava aflate în administrarea persoanelor fizice și juridice.
    Cuantumul și termenele de plată a taxei speciale:
    Taxa specială pentru promovarea turismului este în cuantum de 3% din valoarea tarifelor de cazare, exclusiv T.V.A, pentru fiecare zi de cazare. Termenul de plată este lunar până pe data de 10 a lunii, inclusiv, pentru luna anterioară. Pentru neplata până la termenul scadent, se datorează majorări de întârziere în condițiile legii.
    Taxa specială pentru promovarea turismului în municipiul Suceava încasată de structurile de cazare constituie venit al bugetului local al Municipiului Suceava și va fi virată lunar în contul RO12 TREZ 5912 1360 206X XXXX deschis la Trezoreria Municipiului Suceava sau la casieria Primăriei Municipiului Suceava. Taxa va fi inclusă în costul zilei de cazare.
    Prin H.C.L. nr. 15 din 26 ianuarie 2023 s-a aprobat:
  - Instituirea și utilizarea taxei speciale pentru promovarea turismului în Municipiul Suceava.
  - Regulamentul privind instituirea și utilizarea taxei speciale pentru promovarea turismului în Municipiul Suceava -Anexa I.
  - Formularul tipizat al Declarației-Decont privind sumele încasate reprezentând taxa specială pentru promovarea turismului în Municipiul Suceava-  Anexa II. 
    De asemenea, Declarația-Decont Anexa nr. II la H.C.L. 15 din 26 ianuarie 2023, se poate descărca și completa de pe www.primariasv.ro secțiunea Consiliul Local, Hotărâri CL sau secțiunea Formulare - DIRECŢIA BUGET, CONTABILITATE ŞI FISCALITATE, respectiv DIRECŢIA PROIECTE EUROPENE, TURISM, CULTURA ŞI TRANSPORT și trimite la adresa primsv@primariasv.ro sau pe faxul instituției.
    Pentru a obține mai multe informații referitoare la modalitățile de plată privind Taxa specială pentru promovarea turismului în municipiul Suceava, vă puteți adresa Serviciului Fiscalitate persoane juridice/fizice la nr. tel 0230212696, int. 151/149.

Inchide