legal de depunere a declaraţiei de impunere pentru stabilirea impozitului pe clădiri cu destinaţie mixtă, adresă comunicată d-nei DULCEAC NUTA-CRINUŢA, cu domiciliul în Suceava, str. Victoriei nr.23, bl.E16, sc.A, ap.8.

Inchide