ÎNSCRIEREA ÎN ACTUL DE IDENTITATE A MENŢIUNII PRIVIND STABILIREA REŞEDINŢEI (FLOTANT)

Documente necesare:

a) cererea pentru înscrierea în actul de identitate a menţiunii privind stabilirea reşedinţei – anexa nr. 19 din H.G. nr. 1375/2006 (se eliberează gratuit la ghişeu);
b) actul de identitate în care urmează a se înscrie menţiunea de stabilire a reşedinţei;
c) documentul cu care se face dovada adresei de reşedinţă (original şi copie xerox);

NOTĂ: Este obligatorie prezenţa la ghişeu a găzduitorului pentru a-şi da consimţământul de primire în spaţiu. Acesta se va legitima cu actul de identitate.
 

          În situaţia în care găzduitorul nu se poate prezenta la Biroul de Evidenţă a Persoanelor, declaraţia de primire în spaţiu poate fi consemnată la notarul public, la misiunea diplomatică sau oficiul consular al României din străinătate ori în faţa poliţistului de ordine publică din cadrul unităţii de poliţie pe a cărei rază teritorială este situat imobilul.

Inchide