ÎNSCRIEREA ÎN ACTUL DE IDENTITATE A MENŢIUNII PRIVIND STABILIREA REŞEDINŢEI (FLOTANT)

Documente necesare:

a) cererea pentru înscrierea în actul de identitate a menţiunii privind stabilirea reşedinţei (se eliberează gratuit la ghişeu);
b) actul de identitate în care urmează a se înscrie menţiunea de stabilire a reşedinţei;
c) documentul cu care se face dovada adresei de reşedinţă (original şi copie xerox);
 

NOTĂ: Când locuința nu aparține solicitantului, este obligatorie prezența proprietarului pentru a-şi da consimţământul de primire în spaţiu. Acesta se va legitima cu actul de identitate.
 

          În situaţia în care titularul spațiului de locuit nu se poate prezenta la Serviciul de Evidenţă a Persoanelor, declaraţia de primire în spaţiu poate fi dată cu cel mult 90 de zile înainte de data depunerii cererii pentru eliberarea actului de identitate la notarul public din țară ori în fața polițistului din structurile teritoriale ale Poliției Române și, cu cel mult 6 luni înainte de această dată la misiunea diplomatică sau oficiul consular de carieră al României din străinătate ori la autoritățile străine competente. În acest ultim caz, declarația de primire în spațiu va fi prezentată tradusă și legalizată potrivit normelor legale în vigoare.

Inchide