CARTEA DE IDENTITATE PROVIZORIE SE ELIBEREAZĂ ÎN URMĂTOARELE CAZURI

 

          1) când persoana fizică nu posedă toate documentele necesare pentru eliberarea cărţii de identitate;

              2) în cazul cetăţenilor români cu domiciliul în străinătate care locuiesc temporar în România.

 

Documente necesare pentru situaţia de la pct. 1:

a) cererea pentru eliberarea actului de identitate (se eliberează gratuit la ghişeu);

b) documentele pe care persoana le poate prezenta pentru a face dovada numelui, stării civile, cetăţeniei române şi a adresei de domiciliu (original şi copii xerox);

c) 2 fotografii mărimea ¾ cm, având la bază o bandă albă de 7 mm, în cuprinsul celor 4 cm;

d) chitanţa de 1 leu reprezentând contravaloarea cărţii de identitate achitată la Primăria mun. Suceava – etaj I sau online pe www.ghiseul.ro, caz în care se va lista și anexa dovada plății;

Documente necesare pentru situaţia de la pct. 2:

a) cererea pentru eliberarea actului de identitate cetăţenilor români cu domiciliul în străinătate şi reşedinţa în România (se eliberează gratuit la ghişeu);

b) paşaportul, aflat în termen de valabilitate, cu menționarea țării de domiciliu, în original, și copia filelor conținând datele personale și domiciliul;

c) certificatul de naştere şi/sau căsătorie, eliberat/te de oficiile de stare civilă române (original şi copie xerox);

d) certificatul/hotărârea judecătorească de divorţ definitivă/irevocabilă, după caz, (original şi copie xerox); dacă cetățeanul nu poate prezenta certificatul/hotărârea judecătorească de divorţ, dovada statutului civil și, după caz, a numelui se poate face cu certificatul de naștere sau de căsătorie cu mențiuni pe care solicitantul le are la data depunerii cererii; în cazul modificărilor intervenite în străinătate cu privire la datele de stare civilă, solicitantul prezintă   certificatul de naștere sau de căsătorie cu mențiunile aplicate care să dovedească statutul civil și numele pe care le are la data depunerii cererii;

e) dovada adresei de reşedinţă din România;

f) 2 fotografii mărimea ¾ cm, având la bază o bandă albă de 7 mm, în cuprinsul celor 4 cm;

g) chitanţa de 1 leu reprezentând contravaloarea cărţii de identitate provizorii achitată la Primăria mun. Suceava – etaj I sau online pe www.ghiseul.ro, caz în care se va lista și anexa dovada plății;

NOTĂ: Când locuința nu aparține solicitantului. este obligatorie prezenţa proprietarului pentru a-şi da consimţământul de primire în spaţiu. Acesta se va legitima cu actul de identitate.

           În situaţia în care titularul spațiului de locuit nu se poate prezenta la Serviciul de Evidenţă a Persoanelor, declaraţia de primire în spaţiu poate fi dată cu cel mult 90 de zile înainte de data depunerii cererii pentru eliberarea actului de identitate la notarul public din țară ori în fața polițistului din structurile teritoriale ale Poliției Române și, cu cel mult 6 luni înainte de această dată la misiunea diplomatică sau oficiul consular de carieră al României din străinătate ori la autoritățile străine competente. În acest ultim caz, declarația de primire în spațiu va fi prezentată tradusă și legalizată potrivit normelor legale în vigoare.

Inchide