Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea Regulamentului pentru stabilirea și modalitatea de încasare a taxei de ecologizare în municipiul Suceava, aprobat prin H.C.L nr.276 / 25.11.2010.

Hotărârea Consiliului Local nr. 95 din 3 aprilie 2015 pentru aprobarea achiziţiei publice prin procedura negocierii fără publicarea prealabilă a unui anunţ de participare pentru desfășurarea activităţii serviciului public de salubrizare menajeră în Municipiul Suceava, a Caietului de sarcini, Instrucțiunilor privind organizarea și desfășurarea achiziţiei publice prin procedura negocierii şi a Contractului, până la finalizarea licitaţiei publice pentru delegarea prin concesiune a serviciului, procedură aprobată prin  HCL nr. 82/2015 (anexa 1a  la Caietul de sarcini, anexa 1b  la Caietul de sarcini, anexa 1c  la Caietul de sarcini, anexa 2  la Caietul de sarcini criterii de departajare, anexa 3 calculul necesar util menajer, formulare)

Proiect de hotărâre privind aprobarea delegării gestiunii serviciului public de salubrizare, a studiului de fundamentare, a caietului de sarcini privind delegarea de gestiune prin concesiune serviciului public de salubrizare menajera si a contractului de delegare  de gestiune prin concesiune a serviciului de salubrizare menajeră pe raza Municipiului Suceava, Anexa I - Studiu de fundamentare, Anexa II - Caiet de sarcini privind delegarea de gestiune prin concesiune a serviciului public de salubrizare menajeră în Municipiul Suceava, Anexa III - Contract  de delegare de gestiune prin concesiune a serviciului de salubrizare menajeră a Municipiului Suceava 

Hotărârea Consiliului Local nr. 6 din 31 ianuarie 2013 de modificare a HCL nr. 276/25.11.2010 pentru aprobarea Regulamentului privind stabilirea şi modalitatea de încasare a taxei de ecologizare în municipiul Suceava

Declaraţie privind stabilirea taxei de ecologizare pentru instituţii publice, persoane juridice şi persoane fizice care desfăşoară activităţi economice conform HCL nr. 276 din 25.11.2010  -doc

(Declaraţia completată se poate transmite prin e-mail la adresa salubrizare@primariasv.ro sau o puteţi depune la serviciul de specialitate, cam. 40, et. 4) 

Modul de stabilire a taxei de ecologizare în municipiul Suceava

Hotărârea Consiliului Local nr. 276 din 25 noiembrie 2010 pentru aprobarea Regulamentului privind stabilirea şi modalitatea de încasare a taxei de ecologizare în municipiul Suceava

CAIET DE SARCINI pentru activitatea de capturare, transport şi predare  a câinilor comunitari fără stăpân din Municipiul Suceava

CAIET DE SARCINI pentru activitatea de eutanasiere a câinilor comunitari fără stăpân în Municipiul Suceava

HCL nr. 187/15.07.2014 privind asocierea dintre Municipiul Suceava şi o persoană juridică, desemnată prin procedura de licitaţie publică, în vederea derulării activităţii de capturare, transport şi predare a câinilor comunitari fără stapân în Municipiul Suceava. Caiet de sarcini, anexe, Contract de asociere - parţi integrante ale HCL 187/15.07.2014.

CAIET DE SARCINI pentru derularea activităţii de capturare, transport şi predare a câinilor comunitari fără stăpân din Municipiul Suceava - conform HCL nr. 216/26.08.2014 privind asocierea dintre Municipiul Suceava şi  o persoana juridică, în vederea derulării activităţii de capturare, transport şi predare a câinilor comunitari fără stăpân în Municipiul Suceava

 CAIET DE SARCINI - pentru asigurarea serviciilor medicale-veterinare în adăpostul de câini comunitari fără stăpân în Municipiul Suceava

Adopții cătei: adoptiicatei@primariasv.ro

 

 

 
Inchide