Consiliul Local al Municipiului Suceava este autoritatea administraţiei publice locale, constituită la nivelul Municipiului Suceava pentru exercitarea autorității publice legislative pe baza autonomiei locale, a descentralizării și a eligibilităţii administrației publice. În acest scop, Consiliul Local al Municipiului Suceava hotărăşte, în condiţiile legii, în toate problemele de interes local, cu excepţia celor date prin lege în competența altor autorități publice locale sau centrale. Potrivit legii, în exercitarea mandatului, consilierii locali în calitatea lor de reprezentanţi ai colectivităţii locale au îndatorirea de a participa la îndeplinirea atribuţiilor Consiliului Local cu bună credinţă și fidelitate față de colectivitatea care i-a ales, în serviciul căreia se află și față de care sunt responsabili, în condiţiile legii.

Regulament de organizare şi funcţionare al Consiliului Local al municipiului Suceava

Prin Hotărârea Consiliului Local  nr. 166/22.07.2021 - art.1  a fost adoptat Regulamentul de organizare și funcționare al Consiliului Local al municipiului Suceava, a cărui conținut este prevăzut în Anexa 1. La art.2 din hotărâre a fost adoptat Regulamentul de organizare și funcționare în situația desfășurării lucrărilor Consiliului Local al municipiului Suceava exclusiv în mediul online, a cărui conținut este prevăzut în Anexa 2  - anexa 1_2

Prin Hotărârea Consiliului Local  nr.216/30.06.2022 - se completeză art.27 din Anexa 1 la HCL nr.166/22.07.2021 - privind Regulamentul de organizare și funcționare al Consiliului Local al municipiului Suceava

 

Inchide