Nr. crt. Nume și prenume Partid Email Telefon

1.

 ARĂMESCU ADRIAN PNL       

2.

 ALEXANDROAIE EUGEN CĂTĂLIN

PMP

   

3.

 ANTON NICOLAE CIPRIAN

PNL

   

4.

 ARDELEANU SANDA MARIA

PNL

   

5.

 BUBURUZAN LORENA

USR

lorena.ignatescu@gmail.com 0744566317

6.

 BUCIAC IOAN-GRABRIEL

PSD

   

7.

 CUŞNIR IOAN DAN

PSD

   

8.

 FLUTUR ALEXA-MIHAI

PNL

   

9.

 FUIOR IULIA

PSD

   

10.

 GÂTLAN ANCA MIHAELA

PMP

   

11.

 GHERASIM VASILICĂ

PSD

   

12.

 HARȘOVSCHI LUCIAN

PNL

   

13.

 HRIŢCU OVIDIU PAUL

PNL

   

14.

 MUNTEANU CONSTANTIN

PMP

   

15.

 MUNTEANU TEODORA

USR

teodora.munteanu@primariasv.ro 0727314408

16.

 NICHIFOREL DAN

USR

dan.nikiforel@gmail.com

0771632567

17.

 PAIU MIHAELA ADELINA

PSD

   

18.

 PRICOPE RADU CONSTANTIN

PRO ROMÂNIA

   

19.

 SFECLĂ GENILONI

PRO ROMÂNIA

   

20.

 TIMOFICIUC CRISTIAN

PMP

   

21.

 TODEREANU MARIA

PNL

   

22.

 UNGURIAN DANIEL

PNL

   

23.

 PĂSTRAV BOGDAN GEORGE

PNL

   

Componenţa Comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al municipiului Suceava:  

 1. Comisia amenajarea teritoriului, urbanism și protecția mediului
  1. Arămescu Adrian
  2. Buburuzan Lorena
  3. Buciac Ioan Gabriel
  4. Cușnir Ioan Dan 
  5. Flutur Alexa-Mihai
  6. Gâtlan Anca Mihaela 
  7. Harșovschi Lucian
 2. Comisia economico-financiară, juridică, disciplinară
  1. Alexandroaie Eugen Cătălin
  2. Nichiforel Dan
  3. Paiu Mihaela Adelina
  4. Ungurian Daniel
 3. Comisia servicii publice
  1. Fuior Iuliana 
  2. Munteanu Teodora
  3. Todereanu Maria 
 4. Comisia învățământ, relații externe, sănătate, familie, cultură, culte, protecție socială și relația cu societatea civilă
  1. Anton Nicolae Ciprian
  2. Ardeleanu Sanda Maria
  3.  
 5. Comisia dezvoltarea mediului de afaceri, turism, tineret și sport
  1. Gherasim Valerică
  2. Hrițcu Ovidiu Paul
  3. Munteanu Constantin 
Inchide