pentru construire bloc de locuințe și funcțiuni complementare locuirii adaptat la condițiile zonei, locuri de parcare, sistematizare verticală, racorduri/branșamente, pe teren proprietate privată și teren proprietatea municipiului Suceava, în suprafață totală de 600 mp, situate în intravilanul municipiului Suceava, pe strada Ion Irimescu (zona autoservice).
   Documentaţia poate fi consultată la sediul Primăriei municipiului Suceava din b-dul 1 Mai, nr. 5A-Compartimentul Strategii urbane și gestionare documentaţii de urbanism-camera 38, de luni până vineri între orele 9:00-13.00, pe site-ul www.primariasv.ro, la secţiunea „Anunţuri” și în holul central de la parterul instituției.
   Publicul este invitat să transmită observații și propuneri privind intenția de elaborare PUZ, în termen de 5 zile începând cu data de 10.12.2019 la sediul Primăriei municipiului Suceava din b-dul 1 Mai, nr. 5A.       
   Observatiile și propunerile transmise sunt necesare în vederea stabilirii cerințelor de elaborare/eliberării avizului de oportunitate și vor fi analizate în Comisia tehnică de amenajare a teritoriului și urbanism.
PLAN INCADRARE IN ZONA
REGLEMENTARI

Inchide