BAZA LEGALĂ
 

EVIDENTA PERSOANEI:

În baza Legii nr. 372/2002 pentru aprobarea O.U.G. nr. 84/2001, structurile care desfăşoară activităţile de evidenţă a persoanelor şi stare civilă sunt denumite servicii publice comunitare de evidenţă a persoanelor. La nivelul municipiului Suceava acest serviciu a fost înfiinţat la nivel de direcţie.

          Biroul de Evidenţă a Persoanelor Suceava deserveşte locuitorii din mun. SUCEAVA, oraşul SALCEA şi următoarele 17 comune:

 

 • ADÂNCATA
 • BOSANCI             
 • DĂRMĂNEŞTI  
 • DUMBRĂVENI     
 • FÎNTÎNELE     
 • HĂNŢEŞTI   
 • IPOTEŞTI         
 • MITOCU DRAGOMIRNEI            
 • MOARA                       
 • PĂTRĂUŢI
 • ŞCHEIA
 • SIMINICEA
 • STROIEŞTI
 • TODIREŞTI
 • UDEŞTI
 • VEREŞTI
 • ZVORIŞTEA 

 

Principalele acte normative care reglementează activitatea de evidenţă a persoanelor sunt:

          - ORDONANŢA DE URGENŢĂ A GUVERNULUI nr.97/2005 privind evidenţa, domiciliul, reşedinţa şi actele de identitate ale cetăţenilor români - republicată;

          - HOTĂRÂREA GUVERNULUI nr. 1375/2006 - pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare unitară a dispoziţiilor legale privind evidenţa, domiciliul, reşedinţa şi actele de identitate ale cetăţenilor români.

STARE CIVILA:

 1. Legea 119/1996 cu privire la actele de stare civilă, cu modificările şi completările ulterioare, republicată.
 2. Metodologia din 21.01.2011  pentru aplicarea unitară a dispoziţiilor Legii nr. 119/1996 cu privire la actele de stare civilă.
 3. Ordonanţa Guvernului nr. 41/2003 privind dobândirea şi schimbarea pe cale administrativă a numelor persoanelor fizice, cu modificările şi completările ulterioare.
 4. Codul Civil

 

 

BAZA LEGALĂ
 

EVIDENTA PERSOANEI:

În baza Legii nr. 372/2002 pentru aprobarea O.U.G. nr. 84/2001, structurile care desfăşoară activităţile de evidenţă a persoanelor şi stare civilă sunt denumite servicii publice comunitare de evidenţă a persoanelor. La nivelul municipiului Suceava acest serviciu a fost înfiinţat la nivel de direcţie.

          Biroul de Evidenţă a Persoanelor Suceava deserveşte locuitorii din mun. SUCEAVAoraşul SALCEA şi următoarele 17 comune:

 

 • ADÂNCATA
 • BOSANCI             
 • DĂRMĂNEŞTI  
 • DUMBRĂVENI     
 • FÎNTÎNELE     
 • HĂNŢEŞTI   
 • IPOTEŞTI         
 • MITOCU DRAGOMIRNEI            
 • MOARA                       
 • PĂTRĂUŢI
 • ŞCHEIA
 • SIMINICEA
 • STROIEŞTI
 • TODIREŞTI
 • UDEŞTI
 • VEREŞTI
 • ZVORIŞTEA 

 

Principalele acte normative care reglementează activitatea de evidenţă a persoanelor sunt:

          - ORDONANŢA DE URGENŢĂ A GUVERNULUI nr.97/2005 privind evidenţa, domiciliul, reşedinţa şi actele de identitate ale cetăţenilor români - republicată;

          HOTĂRÂREA GUVERNULUI nr. 1375/2006 - pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare unitară a dispoziţiilor legale privind evidenţa, domiciliul, reşedinţa şi actele de identitate ale cetăţenilor români.

STARE CIVILA:

 1. Legea 119/1996 cu privire la actele de stare civilă, cu modificările şi completările ulterioare, republicată.
 2. Metodologia din 21.01.2011  pentru aplicarea unitară a dispoziţiilor Legii nr. 119/1996 cu privire la actele de stare civilă.
 3. Ordonanţa Guvernului nr. 41/2003 privind dobândirea şi schimbarea pe cale administrativă a numelor persoanelor fizice, cu modificările şi completările ulterioare.
 4. Codul Civil

 

 

Taxele perecepute pentru eliberarea documentelor specifice de stare civilă subt stabilite prin Legea nr 117/1999 privind taxele extrajudiciare de timbru, respectiv: 

 • 2 lei pentru eliberarea certificatelor de stare civilă la cerere, ca urmare a transcrierilor şi pentru eliberarea  adeverinţelor de stare civilă
 • 15 lei pentru schimbarea de nume şi sex
 • 500 lei pentru divorţul pe cale administrative

 

ATENŢIE
TOATE INFORMAŢIILE EXPUSE SUNT CU CARACTER ORIENTATIV, PENTRU OBŢINEREA TUTUROR DOCUMENTELOR SOLICITATE, ESTE NECESARĂ CONSILIEREA PREALABILĂ DE CĂTRE PERSONALUL INSTRUIT ÎN DOMENIU, IAR COMPLETAREA FORMULARELOR SPECIFICE SE FACE DOAR ÎN FAŢA OFIŢERILOR DE STARE CIVILĂ
Inchide