Taximetriştii independenţi şi operatorii de transport sunt invitaţi să se prezinte până la data de 1 decembrie 2007 la Primăria Municipiului Suceava – Serviciul autorizare corp control comercial (cam. 42), pentru verificarea autorizaţiilor eliberate pentru autoturismele deţinute în proprietate sau cu contract de leasing, cu următoarele documente:

a)      autorizaţia de transport emisă de primărie, valabilă la 1 ianuarie 2007 sau la data verificării dacă a fost emisă după 1 ianuarie 2007;

b)      autorizaţia taxi valabilă ;

c)       cartea de identitate a autovehiculului care este utilizat ca taxi, din care să rezulte că proprietarul autovehiculului este şi deţinătorul legal al autorizaţiei taxi, contractul de leasing după caz;

d)      certificatul de agreare al autovehiculului respectiv, cu viza de valabilitate ;

e)      dovada că memoria electronică a aparatului de taxat este fiscalizată pe deţinătorul legal al autorizaţiei taxi ;

f)        dovada că taxiul respectiv este arondat unui dispecerat, (dovada este copia după autorizaţia dispeceratului propriu sau contractul cu un dispecerat existent legal). 

 

PRIMAR,

ION LUNGU

 

Inchide