Autoritatea finanţatoare: Municipiul Suceava, cod fiscal 4244792, cu sediul în municipiul Suceava B-dul 1 Mai nr. 5A, cod poştal 720224, telefon 0230/212696, fax 0230/520593, organizează în data de 07.09.2007, orele 12.00, selecţie publică de proiecte în vederea atribuirii contractului de finanţare nerambursabilă din fonduri publice în vedera susţinerii activităţii de teatru în municipiul Suceava.
Data limită pentru depunerea propunerilor de proiecte este 05.09.2007, orele 9.00. Autoritatea finanţatoare accelerează aplicarea procedurii de selecţie de proiecte motivat de prejudiciul ce s-ar aduce imaginii municipalităţii în cazul în care aceste activităţi de interes comunitar nu ar demara sau respectiv, nu s-ar desfăşura la începutul lunii octombrie 2007.
Criteriile de acordare a finanţărilor nerambursabile.Vor fi supuse evaluării numai solicitările care întrunesc următoarele criterii de selecţionare:a) proiectele sunt de interes public localb) este dovedită capacitatea organizatorică şi funcţională a beneficiarului finanţării prin:- experienţa în domeniul administrării altor programe şi proiecte similare;- căile şi modalităţile de identificare a beneficiarilor proiectelor (cetăţenii, comunitatea);   - capacitatea resurselor umane de a asigura desfăşurarea programului sau proiectului la nivelul propus;- experienţa de colaborare, parteneriat cu autorităţile publice, cu alte organizaţii guvernamentale şi neguvernamentale din ţară şi din străinătate, după caz.

Documentaţia pentru elaborarea şi prezentarea propunerilor de proiecte se pune la dispoziţia celor interesaţi la sediul Primăriei Municipiului Suceava, B-dul 1 Mai nr.5A, camera 14, Birou Buget.

Anunţul de participare la selecţia publică de proiecte în vederea atribuirii de contracte de finanţare nerambursabilă din fonduri publice a fost publicat în M.O. 569 din 20.08.2007.

Inchide