Autoritatea finanţatoare: Municipiul Suceava, cod fiscal 4244792, cu sediul în municipiul Suceava B-dul 1 Mai nr. 5A, cod poştal 720224, telefon 0230/212696, fax 0230/520593, organizează în data de 18.03.2008, orele 14.00, selecţie publică de proiecte în vederea atribuirii  următoarelor contracte de finanţare nerambursabilă din fonduri publice:

1.       Susţinere program muzical săptămânal în Parcul Central al municipiului Suceava;

2.       Susţinerea rugby-ului sucevean;

3.       Susţinerea handbalului sucevean;

4.       Susţinerea boxului sucevean;

5.       Susţinerea volei-ului sucevean;

6.       Susţinerea hochei-ului sucevean;

7.       Susţinerea baschetului sucevean;

8.       Susţinerea înotului sucevean;

9.       Susţinerea atletismului sucevean;

10.    Susţinerea activităţii sportive  lupte greco-romane;

11.    Alte ramuri sportive;

12.    Susţinerea altor activităţi care se desfăşoară în municipiul Suceava.

Data limită pentru depunerea propunerilor de proiecte este 17.03.2008, orele  14.

Autoritatea finanţatoare accelerează aplicarea procedurii de selecţie de proiecte motivat de prejudiciul ces-ar aduce imaginii municipalităţii în cazul în care aceste activităţi de interes comunitar nu ar demara sau respectiv, nu s-ar desfăşura la începutul lunii aprilie 2008.

Criteriile de acordare a finanţărilor nerambursabile

Vor fi supuse evaluării numai solicitările care întrunesc următoarele criterii de selecţionare:

a)  proiectele sunt de interes public local;

b) este dovedită capacitatea organizatorică şi funcţională a beneficiarului finanţării prin:

- experienţa în domeniul administrării altor programe şi proiecte similare;

- căile şi modalităţile de identificare a beneficiarilor proiectelor (cetăţenii, comunitatea);

- capacitatea resurselor umane de a asigura desfăşurarea programului sau proiectului la  nivelul propus;

- experienţa de colaborare, parteneriat cu autorităţile publice, cu alte organizaţii guvernamentale şi neguvernamentale din ţară şi din străinătate, după caz.

Documentaţia pentru elaborarea şi prezentarea propunerilor de proiecte se pune la dispoziţia celor interesaţi la sediul municipiul Suceava, B-dul 1 Mai  nr.5A, camera 14, Birou Buget.

Anunţul de participare la selecţia publică de proiecte în vederea atribuirii de contracte de finanţare nerambursabilă din fonduri publice a fost publicat în M.O. nr. 94 din  05.02.2008.

Inchide