ANUNŢ  DE  PARTICIPARE

 Autoritatea finanţatoare:  Municipiul Suceava, cod fiscal 4244792, cu sediul în municipiul Suceava B-dul 1 Mai nr. 5A, cod poştal 720224, telefon 0230/212696, fax 0230/520593, organizează în data de 15.05.2008, orele 14.00, selecţie publică de proiecte în vederea atribuirii  următoarelor contracte de finanţare nerambursabilă din fonduri publice:

1.     Activitaţi cultural – educative;

2.     Sustinerea altor activitati care se desfasoaraiîn municipiul Suceava;

3.     Servicii de ingrijire la domiciliu pentru persoane varstnice, persoane adulte cu dizabilitati si boli invalide;

4.     Sustinere spectacole de teatru.

Data limită pentru depunerea propunerilor de proiecte este 13.05.2008, orele  14. Autoritatea finantatoare accelereaza aplicarea procedurii de selectie de proiecte motivat de prejudiciul ce s-ar aduce imaginii municipalitatii in cazul in care aceste activitati de interes comunitar nu ar demara sau respectiv, nu s-ar desfasura la inceputul lunii mai 2008.

Criteriile de acordare a finantarilor nerambursabile.Vor fi supuse evaluarii numai solicitarile care intrunesc urmatoarele criterii de selectionare:

a)  proiectele sunt de interes public local;

b) este dovedita capacitatea organizatorica si functională a beneficiarului finantarii prin:

    - experienta in domeniul administrarii altor programe si proiecte similare;

    - caile si modalitatile de identificare a beneficiarilor proiectelor (cetatenii, comunitatea);

    - capacitatea resurselor umane de a asigura desfasurarea programului sau proiectului la  nivelul propus;

    - experienta de colaborare, parteneriat cu autoritatile publice, cu alte organizatii guvernamentale si neguvernamentale din tara si din  

      strainatate, dupa caz.

Documentatia pentru elaborarea si prezentarea propunerilor de proiecte  se pune la dispozitia celor interesati la sediul municipiul Suceava, B-dul 1 Mai  nr.5A, camera 14, Birou Buget.

- Anuntul de participare la selectia publica de proiecte in vederea atribuirii de contracte de finantare nerambursabila din fonduri publice, a fost publicat in M.O. nr.164 din data de 14.03.2008.

 

Inchide