în vederea ocupării unui post contractual vacant de execuție din cadrul Serviciului protecție civilă, situații de urgență, sănătate și securitate în muncă - rezultate.

Inchide