în grad profesional imediat superior celui deținut pentru funcționarii publici de execuție din cadrul Primăriei Municipiului Suceava organizat in data de 26 iunie 2018 - rezultat1, rezultat2.

Inchide