pentru ocuparea a 2 posturi contractuale (şef serviciu şi consilier grad IA) din cadrul Serviciului Asociaţii de Proprietari - rezultate

Inchide