pentru concursul organizat în vederea ocupării postului contractual de inspector de specialitate gradul I și îngrijitor la Piața agroalimentară centrală, casier la Complex comercial Bazar din cadrul Direcției Administrația Piețelor - rezultate.

Inchide