la concursul pentru ocuparea unui post contractual vacant de casier la Serviciul Administrare Cimitire din cadrul Direcției Generale a Domeniului Public - rezultat.

Inchide