pentru  ocuparea unei funcţii publice de conducere vacante de șef serviciu al Serviciului contencios administrativ, juridic.  -rezultat.

Inchide