pentru promovarea în gradul profesional imediat superior celui deținut pentru funcționarii publici de execuție care îndeplinesc condițiile legii. - .pdf.

Inchide