pentru ocuparea posturilor contractuale vacanțe de: inspector de specialitate gradul IA, inspector de specialitate gradul debutant și inspector de specialitate gradul debutant din cadrul Direcției Administrația Piețelor. - Rezultate.

Inchide