pentru ocuparea functiei publice de conducere de sef serviciu al Serviciului patrimoniu-Directia patrimoniu - Rezultat.

Inchide