în vederea ocupării unor posturi contractuale vacante de execuție din cadrul Direcției Administrația Piețelor - rezultate.

Inchide