postului contractual de inspector de specialitate gradul I și îngrijitor la Piața agroalimentară centrală și casier la Complex comercial ”Bazar” din cadrul Direcției Administrația Piețelor - rezultate.

Inchide