pentru ocuparea posturilor contractuale de şef serviciu şi consilier gr.IA din cadrul Serviciului Asociaţii de Proprietari - rezultate

Inchide