pentru ocuparea posturilor contractuale vacante de îngrijitor și instalator tr.IV - Direcția Generală a Domeniului Public - Serviciul prestări servicii - Compartimentul salubrizare, vidanjare și Compartimentul construcții și fântâni arteziene. -Rezultat.

Inchide