pentru ocuparea posturilor contractuale vacante de inspector de specialitate debutant la Serviciul investitii, reparatii si administrativ, inspector tr.IA la Compartimentul control alimente de origine animala si igiena si ingrijitor la Complexul Comercial „Bazar" - Directia Administratia Pietelor. - Rezultat.

Inchide