ANUNŢ privind reluarea procedurii de atribuire a autorizaţiilor taxi permanente începând cu data de 21 ianuarie 2005
 
Se reia declanşarea procedurii de atribuire a autorizaţiilor taxi permanente începând cu data de 21 ianuarie 2005.
Procedura de atribuire a autorizaţiilor taxi permanente se va desfǎşura la Primǎria Municipiului Suceava, camera 50, pe data de 28 februarie 2005, la ora 10.00.
Numǎrul de autorizaţii taxi permanente  pentru transportul de persoane neatribuite la prima procedură este de 81, din care 57 pentru operatorii de transport şi 24 pentru taximetriştii independenţi. Un operator de transport în regim taxi va putea deţine cel mult 30% din numǎrul autorizaţiilor care se vor atribui acestei categorii.
Pentru transportul de bunuri în regim taxi se vor atribui un numǎr de 30 autorizaţii taxi permanente.
Cererile privind solicitarea autorizaţiilor taxi menţionate mai sus se vor depune  la registratura Primǎriei Municipiului Suceava în perioada 21 ianuarie – 9 februarie 2005, ora 12.00. Documentele care trebuie prezentate de solicitanţi pentru a fi admişi în procedura de atribuire a autorizaţiilor taxi sunt stabilite prin H.C.L. nr. 297/2003 pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea şi desfăşurarea activităţii în regim de taxi. Lista documentelor necesare este afişată la sediul Primăriei Municipiului Suceava şi publicată pe site-ul Primăriei : www.primariasv.ro .
Atribuirea autorizaţiilor taxi se va realiza conform Regulamentului privind desfǎşurarea procedurii de atribuire a autorizaţiilor taxi permanente şi sezoniere, aprobat prin Hotǎrârea Consiliului Local nr. 298/2003.
Inchide