ANUNŢ privind reluarea declanşării procedurii de atribuire a autorizaţiilor taxi permanente
 
Se reia declanşarea procedurii de atribuire a autorizaţiilor taxi permanente începând cu data de 17 mai 2005.
Procedura de atribuire a autorizaţiilor taxi permanente se va desfăşura la Primăria Municipiului Suceava, camera 2 bis, pe data de  27 iunie 2005, la ora 10.00.
Numărul de autorizaţii taxi permanente  pentru transportul de persoane neatribuite în cadrul procedurilor anterioare este de 36, din care 26 pentru operatorii de transport şi 10 pentru taximetriştii independenţi. Un operator de transport în regim taxi va putea deţine cel mult 30% din numărul total de autorizaţii taxi stabilit pentru această categorie.
Pentru transportul de bunuri în regim taxi se vor atribui un număr de 30 autorizaţii taxi permanente.
Cererile privind solicitarea autorizaţiilor taxi menţionate mai sus se vor depune  la registratura Primăriei Municipiului Suceava în perioada 17 mai 2005- 6 iunie 2005, ora 12.00. Documentele care trebuie prezentate de solicitanţi pentru a fi admişi în procedura de atribuire a autorizaţiilor taxi sunt stabilite prin H.C.L. nr. 297/2003 pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea şi desfăşurarea activităţii în regim de taxi. Lista documentelor necesare este afişată la sediul Primăriei Municipiului Suceava şi publicată pe site-ul Primăriei : www.primariasv.ro .
Atribuirea autorizaţiilor taxi se va realiza conform Regulamentului privind desfăşurarea procedurii de atribuire a autorizaţiilor taxi permanente şi sezoniere, aprobat prin Hotărârea Consiliului Local nr. 298/2003. În condiţiile în care vor mai rămâne neatribuite autorizaţii taxi, procedura rămâne deschisă şi, lunar, se va repeta în condiţiile în care apar solicitări, conform anunţului care se va afişa la sediul Primăriei.
Inchide