referitor la opiniile colectate, răspunsurile date şi argumentarea lor privind PLANUL URBANISTIC ZONAL şi Regulamentul de urbanism pentru construire bloc de locuințe și funcțiuni complementare locuirii adaptat la condițiile zonei, locuri de parcare, sistematizare verticală, racorduri/branșamente, împrejmuire, pe teren proprietate privată. - Raport.

Inchide