opiniile colectate, răspunsurile date şi argumentarea lor privind PLANUL URBANISTIC ZONAL şi  Regulamentul de urbanism pentru construire cartier de locuințe cu regim mic de înălțime și funcțiuni complementare locuirii, sistematizare verticală, împrejmuire, racorduri/branșamente la rețelele urbane de utilități edilitare,  pe teren proprietate privata - Raport;

Afișat: 15.02.2019

Inchide