opiniile colectate, răspunsurile date și argumentarea lor privind Planul Urbanistic Zonal și Regulamentul de urbanism aferent pentru construirea unei clădiri cu destinația spațiu comercial de tip Kaufland RO, sistematizare verticală, locuri de parcare, împrejmuire, extinderi de rețele tehnico-edilitare și branșamente/racorduri la rețelele de utilități tehnico-edilitare, pe teren proprietate privată - raport.

 

Afișat: 18.05.2018

Inchide