opiniile colectate, răspunsurile date și argumentarea lor privind Planul Urbanistic Zonal și Regulamentul de urbanism aferent pentru construirea unor locuințe colective cu regim de înălțime D+P+5E, locuri de parcare, sistematizare verticală, racorduri/branșamente, pe teren proprietate privată.

  Raport

Inchide