În şedinţa ordinară a Consiliului Local al municipiului Suceava din luna ianuarie 2008 se va supune dezbaterii Proiectul de hotărâre privind aprobarea bugetului local pe anul 2008, afişat la afişierul Primăriei municipiului Suceava.

Persoanele interesate pot trimite în scris: propuneri, sugestii şi opinii cu valoare de recomandare referitoare la Proiectul de hotărâre privind aprobarea bugetului local pe anul 2008 până pe data de 28.01.2008 la sediul Primăriei municipiului Suceava, la Biroul Buget - etajul 1, camera 14.

În data de 28.01.2008 la sediul Primăriei municipiului Suceava în sala 50, ora 12.00, se va desfăşura şedinţa publică care va avea ca obiect dezbaterea proiectului menţionat.

Inchide