examen de promovarea în gradul profesional II al funcţiei de inspector de specialitate, la expirarea perioadei de debut, pentru titularul postului de inspector de specialitate, debutant din cadrul Compartimentului control alimente de origine animală al Direcţiei Administraţia Pieţelor. 

    Examenul de promovare va consta, conform procedurii specifice, în susţinerea de către candidat a unei probe scrise.
    Examenul de promovare se organizează la sediul Primăriei municipiului Suceava, conform calendarului următor:        
• 16 martie 2018, ora 1400 - termenul limită pentru depunerea cererii de înscriere;
• 23 martie 2018, ora 900 - proba scrisă.
    Bibliografia este anexată prezentului anunţ - .PDF
    Relaţii suplimentare se pot obţine la Serviciul resurse umane, camera 45 sau la telefonul 0230-212696, int. 152/252.

ANUNŢ Nr. 8658 / 12.03.2018

 PRIMAR,
Ion Lungu

 

 

Inchide