Direcţiei Generale a Domeniului Public – Serviciul administrare cimitire, examenul  de  promovare  a persoanei  încadrate în funcţie contractuală de îngrijitor debutant, la expirarea perioadei de debut pentru care şeful ierarhic a întocmit referat de evaluare individuală în termen de 5 zile lucrătoare de la expirarea periodei de debut.

Examenul de promovare va consta, conform procedurii specifice, în susţinerea de către candidat a unei probe scrise.
Examenul de promovare se organizează la sediul Direcției Generale a Domeniului Public, conform calendarului următor:
        
 • 03 noiembrie 2020, ora 1400 - termenul limită pentru depunerea cererii de înscriere;
 • 10  noiembrie 2020, ora 1000 - proba practică.
 Relaţii suplimentare se pot obţine la Serviciul resurse umane, camera 45 sau la telefonul 0230-212696, int. 152/252.
Anunţ nr.
 33173/28.10.2020                                                                                                              

Inchide