pentru personalul contractual din cadrul Direcției Generale a Domeniului Public - Serviciul prestări servicii - inspector de specialitate, debutant, examenul de promovare a persoanei încadrate în funcție contractuală de debutant, la expirarea perioadei de debut pentru care șefii ierarhici au întocmit referate de evaluare individuale în termen de 5 zile lucrătoare de la expirarea perioadei de debut.
  Examenul de promovare va consta, conform procedurii specifice, în susținerea de către candidat a unei probe scrise.
  Examenul de promovare se organizează la sediul Primăriei municipiului Suceava, conform calendarului următor:
    • 03 ianuarie 2018, ora 14:00 - termenul limită pentru depunerea cererilor de înscriere;
    • 10 ianuarie 2018, ora 10:00 - proba scrisă.
  Bibliografia este anexată prezentului anunț.
  Relații suplimentare se pot obține la Serviciul resurse umane, camera 45 sau la telefonul 0230-212696, int. 152/252.

  - Bibliografie

Inchide