ANUNŢ NR. 32164/17.10.2016

respectiv, Biroul Energetic şi de Utilităţi Publice (referent tr.II), într-o funcţie cu un nivel de studii superior ca urmare a absolvirii de către salariat a unei forme de învăţământ superior  în specialitatea în care îşi desfăşoară activitatea instituţia.
     Înscrierea la examenul de promovare în funcţia pentru care este prevăzut un nivel de studii superior se face până la data de 21.10.2016, pe bază de cerere adresată Primarului Municipiului Suceava, însoţită de copia legalizată a diplomei de licenţă, respectiv a diplomei de absolvire sau, după caz, de adeverinţa care să ateste absolvirea studiilor superioare, eliberate de o instituţie de învăţământ acreditată, şi este aprobată de către conducătorul autorităţii sau instituţiei publice, . 
      Examenul de promovare va consta, conform procedurii specifice, în susţinerea de către candidat a unei probe scrise.
      Examenul de promovare se organizează la sediul Primăriei municipiului Suceava, conform calendarului următor:        
      • 21 octombrie 2016, ora 1400 - termenul limită pentru depunerea cererii de înscriere;
      • 28 octombrie 2016, ora 1000 - proba scrisă.
      Bibliografia este anexată prezentului anunţ. - Bibliografie
      Relaţii suplimentare se pot obţine la Serviciul resurse umane, camera 45 sau la telefonul 0230-212696, int. 152/252

 PRIMAR

ION LUNGU

Inchide