pentru trei funcţionari publici numiți în funcții publice din clasa III, respectiv pentru un referent, clasa III, gradul profesional superior din cadrul Serviciului finanțare învățământ și încasări directe - Direcția Buget, Contabilitate și Fiscalitate, un referent, clasa III, gradul profesional asistent din cadrul Serviciului de stare civilă - Direcția Municipală de Evidență a Persoanelor și un polițist local, clasa III, gradul profesional principal din cadrul Serviciului ordine, liniște publică și pază nr.2 –  Poliția Locală Suceava.      Bibliografii
     Pentru a participa la examenul de promovare în clasă, funcţionarii publici trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiţii:
a) să dobândească, ulterior intrării în corpul funcţionarilor publici, o diplomă de studii de nivel superior, în specialitatea în care îşi desfăşoară activitatea sau într-un domeniu considerat util pentru desfăşurarea activităţii de către conducătorul autorităţii sau instituţiei publice;
b) să nu aibă o sancţiune disciplinară neradiată, în condițiile legii.
      Examenul constă în 3 probe succesive, respectiv: selecţia dosarelor, proba scrisă şi interviul.
Condiţiile de desfăşurare a examenului de promovare în clasă sunt următoarele:
•      Dosarele de examen se depun la sediul Primăriei municipiului Suceava în termen de 
5 zile de la data publicării anunţului examenului pe site-ul Primăriei Municipiului Suceava, respectiv în intervalul 6 - 10 septembrie 2021;
•    Proba scrisă se va desfăşura în data de 21 septembrie 2021, cu începere de la ora 10:00 la sediul Primăriei municipiului Suceava.
     Dosarul de examen conţine în mod obligatoriu:
a)  cerere de înscriere la examenul de promovare în clasă;
b) diplomă de studii de nivel superior, în specialitatea în care își desfășoara activitatea sau într-un domeniu considerat util pentru desfășurarea activității de către conducătorul autorității sau instituției publice;
c) adeverința eliberată de Serviciul resurse umane în vederea atestării situației disciplinare a funcționarului public, în care se menționează expres dacă acestuia i-a fost aplicată o sancțiune disciplinară, care să nu fi fost radiată, în condițiile legii.
     Relaţii suplimentare: la Serviciului resurse umane, camera 45 sau la telefon 0230-212696, interior 152 – 252.
 


PRIMAR,
Ion Lungu

 

Inchide