publicarea documentelor tehnice ale cadastrului pentru sectorul cadastral nr. 110, pe o perioadă de 60 zile calendaristice, conform art.14 alin. (1) și (2) din Legea Cadastrului și a publicității imobiliare nr. 7/1996, republicată, cu modificările și completările ulterioare.
Perioada: 02.07.2018 – 31.08.2018.
Adresa locului: Primăria Municipiului Suceava, jud. Suceava.
Repere pentru identificarea locației: B-dul 1 Mai nr. 5A, cam 31.
Cererile de rectificare ale documentelor tehnice vor fi depuse la sediul Primăriei Municipiului Suceava.
Alte indicații utile pentru cei interesați: informații privind Programul național de cadastru și carte funciară 2018 - 2023  se pot obține pe site-ul ANCPI la adresa:
http://www.ancpi.ro/pnccf.

Inchide