Primăria Municipiului Suceava anunță că Agenția Națională  a Funcționarilor Publici, prin adresa nr. 23591/2018 suspendă concursul de recrutare organizat pentru ocuparea unei funcții publice vacante de execuție de consilier, clasa I, grad profesional principal din cadrul Serviciului integrare europeană și strategii de dezvoltare, din data de 23 aprilie 2018 - proba scrisă și propune reluarea procedurii de organizare a concursului în condițiile legii.

Inchide